Skip to main content

Deputación de A Coruña
Palacio Provincial, c/ Alférez Provisional, s/n, 15006 - A Coruña

Corporación Provincial

pp


Grupo Popular

1. Antonio Cañas Varela
2. Antonio Pereiro Liñares
3. Diego Calvo Pouso
4. José Albino Vázquez Aldrey
5. José Carlos Calvelo Martínez
6. José Santiago Freire Abeijón
7. Manuel Rivas Caridad
8. Manuel Santos Ruiz Rivas
9. Manuel Taboada Vigo
10. María Begoña Freire Vázquez
11. María del Carmen Hervada Echevarría
12. María Dolores Faraldo Botana
13. María Elvira Padín Fernández
14. Miguel de Santiago Boullón
15. Perfecto Vázquez Lema
16. Santiago Vicente Amor Barreiro
17. Zaira Rodríguez Pérez

psoe
Grupo Socialista

1. Amancia Trillo Lago
2. Antonio Leira Piñeiro
3. César Longo Queijo
4. Julio Ignacio Iglesias Redondo
5. María del Carmen Varela Corbelle
6. María Montserrat García Chavarría
7. Mariano Iglesias Castro
8. Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
9. Salvador Fernández Moreda

bng
Bloque Nacionalista Galego

1. Antonio Negreira Noya
2. Silvia María Seixas Naia
3. Xesús Manuel Soto Vivero
4. Xose Lois Piñeiro García
5. Xosé Regueira Varela