Skip to main content

Deputación de Pontevedra
Avda. de Montero Ríos, s/n, 36071 - Pontevedra

Corporación Provincial

pp
Partido Popular

1. Don Rafael Louzán Abal (Partido Xudicial de Cambados)
2. Don Pablo Baquero Álvarez (Partido Xudicial de Tui)
3. Don José María Bello Maneiro (Partido Xudicial de Pontevedra)
4. Don Xosé Crespo Iglesias (Partido Xudicial de Lalín)
5. Don Jorge Domínguez Rosal (Partido Xudicial de Cambados)
6. Dona Begoña Estévez Bernárdez (Partido Xudicial de Pontevedra)
7. Don José Manuel Figueroa Vila (Partido Xudicial de Vigo)
8. Don Arturo Grandal Vaqueiro (Partido Xudicial de Ponteareas)
9. Dona Marta Iglesias Bueno (Partido Xudicial de Vigo)
10. Don José Carlos López Campos (Partido Xudicial de A Estrada)
11. Don José Alberto Pazos Couñago (Partido Xudicial de Vigo)
12. Dona María Pilar Ramallo Vázquez (Partido Xudicial de Pontevedra)
13. Don Severino Reguera Varela (Partido Xudicial de Vigo)
14. Don José Nelson Santos Argibay (Partido Xudicial de Tui)
15. Don Alberto Valverde Pérez (Partido Xudicial de Vigo)
16. Don Jesús Vázquez Almuiña (Partido Xudicial de Vigo)
17. Dona Ana Isabel Vázquez Reboredo (Partido Xudicial de Pontevedra)

psoe
Partido Socialista Obrero Español

1. Dona Mª Isaura Abelairas Rodríguez (Partido Xudicial de Vigo)
2. Don José Antonio Cacabelos Rico (Partido Xudicial de Cambados)
3. Don Juan Antonio González Pérez (Partido Xudicial de Vigo)
4. Don Eduardo José Reguera Ocampo (Partido Xudicial de Vigo)
5. Don Santos Héctor Rodríguez Díaz (Partido Xudicial de Vigo)
6. Don Francisco Andrés Veiga Souto (Partido Xudicial de Pontevedra)

bng
Bloque Nacionalista Galego

1. Don Uxío Benítez Fernández (Partido Xudicial de Tui)
2. Dona Ornela Fernández Salgado (Partido Xudicial de Pontevedra)
3. Don Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo (Partido Xudicial de Pontevedra)
4. Dona Iolanda Veloso Ríos (Partido Xudicial de Vigo)