Skip to main content

Deputación de Ourense
Palacio Provincial, c/ Progreso, 32, 32003 - Ourense

Servicios

Agricultura e Gandería

Actividades Hípicas - Centro Ecuestre 988 385 223 hipica@depourense.es
Explotacións Agropecuarias 988 385 126 agricultura@depourense.es
Oficinas Centrais 988 385 126 agricultura@depourense.es

Arquitectura 988 385 143 arquitectura@depourense.es

Arquivo 988 385 170 arquivo@depourense.es

Augas e Medio Ambiente www

Avaliación e calidade ambiental 988 385 219 augas.medioambiente@depourense.es www
Control de Augas 988 385 146 augas.medioambiente@depourense.es www
Servizos Intermunicipais 988 385 219 augas.medioambiente@depourense.es www

Control e Seguimento de Organismos Autónomos 988 385 116 csoa@depourense.es

Cooperación www

Enquisa de infraestruturas e Equipamento Local 988 385 165 enquisa@depourense.es www
Equipo de Maquinaria de Cooperación 988 385 103 cooperacion@depourense.es www
Proxectos 988 385 103 cooperacion@depourense.es www
Vixilancia de Obras 988 385 103 cooperacion@depourense.es www

Fomento do Emprego, Igualdade e Asuntos Sociais 988 385 191 fomentoemprego@depourense.es www

Servizos Sociais 988 385 232 servicios.sociales@depourense.es www on-line

Gabinete de Asesoría Xurídica 988 385 116 asesoria.xuridica@depourense.es

Gabinete de Galego 988 385 186 gabinete.galego@depourense.es on-line

Información e Rexistro 988 385 121 rexistro@depourense.es

Informática e Novas Tecnoloxías

Asistencia Informática 988 385 156 sint@depourense.es on-line
Proceso de Datos 988 385 156 sint@depourense.es

Intervención

Control de Investimentos 988 385 134 intervencion@depourense.es
Control de Subvencións 988 385 139 intervencion@depourense.es
Taxas e Prezos Públicos 988 385 166 intervencion@depourense.es

Negociado de Planificación 988 385 110 europa@depourense.es www

Presidencia

Goberno e Réxime Interior 988 385 249 goberno.interior@depourense.es
Presidencia 988 385 132 presidente@depourense.es
Prevención de Riscos Laborais 988 385 230 riscos.laborais@depourense.es

Publicacións 988 385 171 publicacions@depourense.es

Recursos Humanos

Formación 988 385 142 formacion@depourense.es www
Nóminas e Seguridade Social 988 385 138 nominas@depourense.es
Persoal 988 385 200 persoal@depourense.es on-line
Saúde Laboral 988 385 128 saude.laboral@depourense.es

Secretaría Xeral on-line

Tesourería 988 385 130 tesoureria@depourense.es

Vías e Obras www

Administración 988 385 227 lineas@depourense.es www
Conservación e Explotación 988 385 150 viaseobras@depourense.es www
Coordinación de Seguridade e Saúde 988 385 151 seguridade.saude@depourense.es www
Inspección de Obras 988 385 159 obras@depourense.es www
Ofimática e Tramitación de Proxectos 988 385 150 proxectos@depourense.es www
Topografía e Delineación 988 385 164 delineacion@depourense.es www
Vixilancia de Obras 988 385 227 lineas@depourense.es www

Xestión de Investimentos, Subvencións e Patrimonio

Contratación 988 385 202 contratacion@depourense.es on-line
Patrimonio e Expropiacións 988 385 127 patrimonio@depourense.es
Plans Provinciais 988 385 112 plans.provinciais@depourense.es
Subvencións 988 385 180 subvencions@depourense.es on-line

Xestión Tributaria e Recadación

Recadación 988 385 192 recadacion@depourense.es on-line
Xestión Tributaria 988 385 252 recadacion@depourense.es

CENTROS PROPIOS

Biblioteca Provincial 988 385 129 biblioteca@depourense.es www

Centro Cultural Provincial 988 385 205 centrocultural@depourense.es www

Centro de Cultura Popular 'Xaquín Lorezo Fernández' 988 249 493 ccpxaquinlorenzo@depourense.es www

Escola Provincial de Artes e Oficios 988 232 290

Imprenta Provincial 988 24 29 39 imprenta@depourense.es

Obradoiro de Gaitas e Instrumentos Musicais 988 22 55 75

Pazo dos Deportes Paco Paz 988 24 70 21 deportes@depourense.es www

Real Banda de Gaitas 988 22 73 00 rbo@depourense.es www

Teatro Principal 988 24 14 92 oficina.teatro@depourense.es www