Skip to main content

CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
Algalia de Abaixo, 24 , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 55 21 10
981 58 33 15
É un órgano consultivo, de carácter técnico xurídico, creado pola Lei 9/1995, do 10 de novembro, de Galicia, que está ao servizo das administracións públicas da Comunidade Autónoma, e que ten como fin último velar pola legalidade dos actos e as disposicións administrativas e, en xeral, pola observancia da Constitución, do Estatuto de Autonomía de Galicia e do resto do ordenamento xurídico.