Skip to main content

Fondo Galego de Garantía Agraria - FOGGA

Fondo Galego de Garantía Agraria - FOGGA
Irmandiños, s/n - Salgueiriño, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 540 094
981 546 191
http://mediorural.xunta.es/fogga/
organismo autónomo de carácter comercial e financeiro, creado pola Lei 7/1994, do 29 de decembro, e adscrito á Consellería do Medio rural da Xunta de Galicia.