Skip to main content

Obispo Auxiliar: Excmo. e Rvmo. Sr. D. Luis Quinteiro Fiuza

Obispo Auxiliar: Excmo. e Rvmo. Sr. D. Luis Quinteiro Fiuza
A Coruña (Capital) (A Coruña)
el día 22/10/2002 tomó posesión como Obispo de la Diócesis de Ourense, quedando el cargo vacante)