Skip to main content

Entidades Públicas

Entidades

ConsellosConsuladosEntidades PrivadasEntidades Públicas

Mancomunidade Terra Chá

Mancomunidade Terra Chá
Avda. Terra Chá, Feira do Monte, 29, 27377 - Cospeito (Lugo)
981912531
981918403
http://www.mancomunidadeterracha.com

Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)
Avda. da Cultura, s/n. , 36680 - Estrada (A) (Pontevedra)
886206101 - 886206102
http://agasp.xunta.es/

AXENCIA GALEGA DASINDUSTRIAS CULTURAIS, AGADIC Centro Dramático Galego,CDG, Centro Coreográfico Galego.Escola de Altos Estudos Musicais, EAEM

AXENCIA GALEGA DASINDUSTRIAS CULTURAIS, AGADIC Centro Dramático Galego,CDG, Centro Coreográfico Galego.Escola de Altos Estudos Musicais, EAEM
Rúa da Vesada, s/n. San Lázaro, 15703 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 577 126 - 981 577 128
981 577 101 - 981 577 127
http://www.agadic.info/

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)
Rúa dos Camiños da Vida s/n, edificio Witland 2ºA e 2ºC,, 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981547354
981547381
http://agader.xunta.es

CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galiciac

CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galiciac
Castelo de Santa Cruz s/n (Liáns), 15179 - Oleiros (A Coruña)
981630618
981614443
http://www.ceida.org
O CEIDA - promove a educación ambiental en tódolos sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido. É froito dun convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, o Concello de Oleiros e a Universidade da Coruña para coordinar, dinamizar e promover a Educación Ambiental en Galicia.

Centro de Competencias en Comercio Electrónico CESGA

Centro de Competencias en Comercio Electrónico CESGA
Avda. de Vigo s/n, 15706 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981569810
981594616
http://www.e-negociogalicia.com

Centro Galego de Arte Conteporanea CGAC

Centro Galego de Arte Conteporanea CGAC
Rúa Valle Inclán s/n - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 546 611 - 981 546619
981 546625
http://www.cgac.org

Centro Galego de Artes da Imaxe – CGAI

Centro Galego de Artes da Imaxe – CGAI
Rúa Durán Loriga, 10 baixo, 15003 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
881881271
http://www.cgai.org

Centro Informático para a Xestión Triburaria Económico-Financeira e Contable - CIXTEC

Centro Informático para a Xestión Triburaria Económico-Financeira e Contable - CIXTEC
Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.cixtec.es

Centro Multimedia de Galicia

Centro Multimedia de Galicia
Hórreo, 61, 15702 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 545 062 - 981 957 136
981 545 847
http://www.cmg.xunta.es

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Estrada Santiago - Noia, Km.1 - A Barcia , 15896 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 542 536
http://www.cirp.es

Centro Superior Bibliográfico de Galicia - CSBG

Centro Superior Bibliográfico de Galicia - CSBG
Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.csbg.org/

Centro Superior de Hostelería de Galicia - CSHG

Centro Superior de Hostelería de Galicia - CSHG
A Barcia (junto a Turgalicia), Km1 de la carretera Santiago - Noia. , 15896 - Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.cshg.es

Compañía de Radio e Televisión de Galicia - CRTVG

Compañía de Radio e Televisión de Galicia - CRTVG
Bando-San Marcos, 15820 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 540 640
http://www.crtvg.es

CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
Algalia de Abaixo, 24 , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 55 21 10
981 58 33 15
É un órgano consultivo, de carácter técnico xurídico, creado pola Lei 9/1995, do 10 de novembro, de Galicia, que está ao servizo das administracións públicas da Comunidade Autónoma, e que ten como fin último velar pola legalidade dos actos e as disposicións administrativas e, en xeral, pola observancia da Constitución, do Estatuto de Autonomía de Galicia e do resto do ordenamento xurídico.

Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar , 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981957202
981957205
http://www.consellodacultura.org
Ten como obxectivo a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

Consello da Xuventude de Galicia - CXG

Consello da Xuventude de Galicia - CXG
Edificio Área Central - Polígono de Fontiñas Local L32 I-J-K, 15703 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981569560
981563488
http://www.cxg.org
Órgano oficial representativo das entidades xuvenís de Galicia.

Consello de Contas de Galicia

Consello de Contas de Galicia
Domingo Fontán nº7, 15771 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 54 22 11 - 981 54 22 16
981 54 22 10
http://www.ccontasgalicia.es
Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financieira do sector público galego.

Consello Económico e Social de Galicia, CES-Galicia

Consello Económico e Social de Galicia, CES-Galicia
Algalia de Abaixo 24 , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 541 650
981 576 526
http://www.ces-galicia.org
Consello Económico e Social de Galicia é un órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica. Foi creado para facilita-la participación dos axentes económicos e sociais na política socio-económica de Galicia.

Consello Galego de Relacións Laborais - CGRL

Consello Galego de Relacións Laborais - CGRL
Algalia de Abaixo, 24, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981541601
981541610
http://cgrl.xunta.es
Foro de diálogo institucional permanente entre os axentes sociais galegos e, ao mesmo tempo, como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma en materias relativas á súa política laboral.