Skip to main content

Comeza a tempada de pesca en Galicia

A Consellería de Medio Ambiente abre o período de pesca fluvial nos ríos de Galicia, tempada que se estenderá con carácter xeral ata o 30 de setembro. A principal novidade desta campaña é o incremento dos cupos de salmón, que este ano acada os límites máis elevados desde que funciona este sistema de control de capturas. Durante a pasada tempada 2004, a Xunta outorgou 89.192 licenzas de pesca en toda a comunidade.

Segundo se establece nos cupos anuais de captura de salmón, nesta tempada poderanse pescar 15 salmóns máis no río Masma –o que fai un cupo total de 40 exemplares-; dez salmóns máis no río Ulla –cun total de 40 exemplares-; e dous salmóns máis no río Mandeo, cun tope de cinco. Nos ríos Miño e Mandeo o cupo de capturas para a tempada 2005 fíxase en cinco exemplares, mentres que no Eo non se establece cupo de captura anual. En todo caso só se permite a pesca dun exemplar por día e persoa.

COUTOS AUTORIZADOS

O período hábil para a pesca de salmón desenvolverase do 20 de marzo ao 31 de xullo nos coutos de Abres, San Tirso e a Pontenova (río Eo), mentres que se iniciará o 1 de maio e finalizará o 31 de xullo nos coutos de Betanzos (río Mandeo), Celeiro (río Masma), Sinde (río Ulla), Couso (río Ulla), Ximonde (río Ulla), Monteporreiro (río Lérez) e Frieira (río Miño). Cómpre sinalar que en todos os tramos de río adiantarase o peche da tempada cando se complete o correspondente cupo.

Para a captura de salmón os pescadores poderán empregar todos os cebos autorizados ata o 31 de maio. Do 1 de xuño ata fin de tempada prohíbese o uso da culleriña, excepto no couto de Frieira. Os salmóns capturados deben ter un tamaño mínimo de 40 centímetros.

TROITA E REO

A tempada de troita iniciarase, con carácter xeral, o 19 de marzo e pecharase o 21 de agosto. Nos tramos de coutos de pesca sen morte ou de pesca intensiva a tempada alongase ata o 30 de setembro. Cómpre salientar que nas masas de auga salmoeiras ou de reo, para protexer a baixada cara ao mar destas especies migradoras, aprázase ata o 1 de maio o comezo da tempada para a troita e outras especies piscícolas.

Segundo se fixa na orde de pesca, o tamaño mínimo das troitas pescadas será de 19 centímetros e a cota de capturas será de 10 exemplares por pescador e xornada.

Pola súa banda, a pesca do reo desenvolverase, de maneira xeral, desde o 1 de maio ata o 21 de agosto. Por tramos, nos coutos de Abres, San Tirso e A Pontenova (río Eo) a tempada de pesca será do 15 de maio ao 15 de agosto. Desde o 1 de maio e ata o 30 de setembro estará permitida a captura de reo nos lotes 2 e 3 do couto de Celeiro (río Masma), nos lotes 2 e 3 do couto de Viveiro (río Landro), nos coutos de Ribeiras (río Sor), Segade (río Sor), Xubia (río Xubia), Ombre (río Eume), Lambre (río Lambre), Betanzos (río Mandeo), Ponte do Porto (río Grande), Noia (río Tambre), Sinde (río Ulla), Couso (río Ulla), Ximonde (río Ulla), Monteporreiro (río Lérez) e Ponte Arnelas (río Umia).

Cada pescador poderá capturar un máximo de 5 reos por pescador e xornada, que deberán medir alomenos 30 centímetros.

XORNADAS E VEDAS

Para a captura de especies piscícolas con cebo natural en todos os ríos de Galicia –a excepción do salmón- só se poderán utilizar anzois cun tamaño superior ao número 10. Deste limitación exclúense os encoros sometidos ao réxime especial, onde se poderán autorizar anzois doutros tamaños.

A Consellería de Medio Ambiente estable como días inhábiles para a práctica da pesca fluvial os luns, excepto festivos nacionais ou autonómicos. Nos tramos do río Navia compartidos con Asturias e nos coutos de Abres, San Tirso e A Pontenova serán inhábiles os xoves, excepto festivos nacionais.

Entre as vedas que se suprimen na presente tempada de pesca cómpre salientar o couto de Foz, no río Ouro, onde se poderán capturas ata 10 exemplares de troita por pescador e xornada dun mínimo de 21 centímetros.
Gabinete de Comunicacion da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia