Skip to main content

O V Encontro Playgrounds explorará como mellorar o benestar da cativada en escolas e cidades

Organizado por Proxecto Terra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Asociación Ludantia, conta coa colaboración da Cidade da Cultura, xa que está vencellado á exposición Argallar. Esta mostra do Museo Centro Gaiás para xogar coa arquitectura está dirixida a familias, cativada e alumnado de centros escolares, e nela tamén están implicadas estas dúas entidades.

O V Encontro Playgrounds está dirixido a docentes de Educación infantil e primaria e tamén a estudantes e profesionais da educación na arquitectura, que para participar nestas dúas xornadas de balde deberán inscribirse en www.cidadedacultura.gal. Nelas abordaranse -desde o ámbito teórico e desde talleres con casos prácticos- catro grandes áreas temáticas: arte, espazo público e participación; transformación de espazos, xoguetes e dispositivos lúdicos, e arquitectura na educación.

Expertos internacionais

Entre os nove relatores internacionais que participarán neste encontro atópase Heike Freire, docente, asesora e relatora internacional, especializada na chamada pedagoxía verde, na que se incide na importancia de espazos en contacto coa natureza nas aulas, nas cidades e nos espazos públicos.

Neste senso, Heike Freire alerta que estas carencias inciden negativamente na necesaria liberación da excitación mental e física que precisa a cativada, e máis nos casos de hiperactividade ou déficit de atención. É autora de obras emblemáticas nas que afonda e propón actuacións para intentar resolver estes problemas como en ¡Estate quieto y atiende!: Ambientes más saludables para prevenir los trastornos infantiles e en Patios vivos para renaturalizar la escuela.

Nas conferencias tamén se poderá coñecer de primeira man os proxectos de construción de escolas de Antonio Capelao en Londres e no Nepal. Este arquitecto nado en Portugal, pero que desenvolve a súa actividade laboral no Reino Unido, está especializado en edificacións sostibles e respectuosas co medio ambiente. Na actualidade, está inmerso nun programa de doutoramento que ten como referencia o modelo finlandés de ensinanza e é un férreo defensor de implantar a disciplina da arquitectura como parte dos estudos de arte no currículo da escola primaria no Reino Unido.

20 obradoiros

Os e as participantes contarán nestes dous días de encontro con 20 obradoiros -10 por xornada- onde levarán a cabo casos prácticos da man de profesionais especializados en arquitectura na educación. O obxecto é situalos ante hipotéticas situacións reais para que se enfronten a elas e as resolvan. Entre elas, estará amoblar unha aula escolar para acadar un espazo de benestar e que estimule a aprendizaxe; estratexias para a introdución do pensamento arquitectónico dentro da clase, no horario escolar e como parte do currículo, ou mellorar o patio dun centro desde unha participación comunitaria e tendo en conta as propostas do alumnado.

A través de exercicios prácticos, os obradoiros tamén procurarán facerlles ver e entender aos docentes e tamén aos estudantes e aos profesionais da arquitectura participantes a importancia da súa implicación en moitas mellores de habitabilidade e de benestar no eido da ensinanza.

Neste ámbito, hai varios obradoiros nos que se abordará a repercusión que ten no ensino a localización urbanística dun colexio; como inflúen no alumnado -no seu benestar e na súa aprendizaxe- as contornas urbanas próximas ao seu centro; e como poden, desde as súas respectivas disciplinas, intervir para mellorar isto.
Cidade da Cultura de Galicia