Skip to main content

A Materioteca de Galicia cumpre seis meses de labor de difusión de materiais innovadores

A Materioteca de Galicia é unha iniciativa singular do Programa de Deseño para a Innovación 2020 da Xunta de Galicia. Promovida pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), é un espazo de difusión de materiais innovadores a disposición de empresas de todos os sectores, profesionais do deseño e centros de coñecemento. Nela combínase unha exposición e arquivo de mostras clasificadas con servizos especializados para facilitar a transferencia de tecnoloxías de materiais ao tecido empresarial e estimular a innovación intersectorial.

Na materioteca expóñense 150 materiais cedidos por Material Connexion Bilbao que xa foron renovados parcialmente nesta primeira etapa. A eles súmanse 20 materiais creados por empresas e centros de coñecemento galegos, unha cifra que se incrementará significativamente durante o vindeiro ano grazas a un labor intensivo de captación de novas mostras.

BALANCE DO PRIMEIRO MEDIO ANO DE EXISTENCIA

Ao longo destes seis meses pasaron pola instalación máis de 300 persoas. Nalgúns casos concertáronse visitas individuais que se acompañaron de reunións entre empresas e profesionais do deseño e da emisión de informes personalizados sobre materiais en función das súas demandas.

Este traballo beneficiou xa a empresas e profesionais dos sectores forestal, téxtil, do deseño, da arquitectura e dos materiais. Un exemplo é a apertura de vías de colaboración entre a empresa francesa Roctool coa peme galega Betanzos HB e co Centro Tecnolóxico da Automoción (CTAG). A través da deseñadora Noemí Cortizas estanse a analizar aplicacións dos materiais creados por estas dúas entidades galegas cos sistemas de moldeado que desenvolve Roctool.

Durante os próximos meses intensificarase a organización de novos encontros entre os profesionais do deseño e as empresas para facilitar novos procesos de transferencia de tecnoloxía en materiais.

A Materioteca de Galicia organizou o mes pasado un workshop sobre packaging sustentable. Ademais, a instalación foi promocionada en diversos eventos, como o congreso de materiais MATCOM 19 ou a Semana Internacional Contract Galicia, e colaborou con EEN Galactea na difusión de varias ofertas de búsqueda de socios en Galicia para proxectos sobre materiais.

Materioteca de Galicia