Skip to main content

Pautas para unha ‘nova normalidade’ segura

“Recentes investigacións mostran que o risco de contaxio redúcese ata un 80% se mantemos un metro de distancia. A probabilidade de contaxio por cada metro adicional redúcese un 50%. 1,5 metros é unha distancia segura”, continúa Caamaño, quen tamén pon o foco no lavado de mans como un hábito chave para facer fronte á pandemia. “Debemos usar os xeles sanitizantes ou o lavado de mans con frecuencia. Se temos accesibles este tipo de xeles nos corredores, nos nosos despachos, tenderemos a usalos varias veces durante a xornada”, afirma o epidemiólogo.

Evitar na medida do posible compartir, aínda que “sen obsesionarse”, material como papeis ou bolígrafos; poñer a máscara facial nos bares durante os intres nos que non estamos a consumir cando facemos un receso na xornada laboral xunto a outros compañeiros; así como a “prudencia á hora de tocar superficies”, son outras das recomendacións de Caamaño Isorna. “Debemos procurar expresarnos máis coa mirada e na medida do posible manter certa distancia”, explica. “Debemos manter o lavado de mans e seguir sendo moi prudentes á hora de invitar ou visitar a amizades”, conclúe o epidemiólogo.
Universidade de Santiago de Compostela