Skip to main content

Catro novas titulacións reforzan a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal

Créanse tamén o mestrado en Desafíos das Cidades e o programa de doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento. Ademais da USC, forman parte de UNISF, UDC, UVigo, e as universidades portuguesas de Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro.

“A educación universitaria do futuro ten como elementos cruciais a internacionalización e a multidisciplinariedade”, explican dende este proxecto internacional. Con este obxectivo e nun momento no que as institucións europeas están a fomentar a creación de alianzas universitarias, as universidades públicas da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal conciben un proxecto que ten como obxectivo eliminar as barreiras administrativas e burocráticas.

Despois de anos de cooperación, as institucións que integran UNISF dan un novo paso coa creación de títulos conxuntos para facilitar a posta en común dos seus recursos e puntos fortes, a dinamización da mobilidade de profesorado e estudantado, así como a creación dunha oferta educativa innovadora e de excelencia, foco de atracción e desenvolvemento a nivel estatal e europeo.

Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais

Dotado con 30 prazas, este mestrado está coordinado dende a USC. Os dereitos fundamentais ou os dereitos dos traballadores poden verse afectados, tanto pola actividade empresarial como polas administracións se non se utilizan as tecnoloxías dixitais dun xeito responsable e fiable, para o que se require un marco legal eficiente, en opinión dos organizadores. Por iso, xorde a necesidade de que os titulados/as en Dereito teñan as competencias suficientes para funcionar en contornas laborais dixitalizadas ou que demandan a resolución de problemas legais relacionados coas tecnoloxías dixitais. As relacións xurídicas que se derivan desta realidade afectan ao exercicio da avogacía nas súas diferentes vertentes debido á demanda de profesionais con sólidos coñecementos sobre a empresa que opera nestes países.

Desafíos das Cidades

Analizar os desafíos e respostas para os dominios que sustentan unha cidade sostible é a meta do Máster Universitario en Desafíos das Cidades. Esta titulación considera seis enfoques ou áreas científicas: dimensión física; social e educativa; ambiental; tecnolóxica; gobernanza; e económica. Esta titulación está dotada con 36 prazas.

Matemáticas e Aplicacións

Este programa de doutoramento pretende que o alumnado adquira competencias no desenvolvemento de técnicas, linguaxes e ferramentas teóricas e/ou computacionais adecuadas para a resolución de problemas; no afondamento en técnicas xerais e enfoque autónomo de problemas matemáticos; e na modelización e resolución innovadora de fenómenos científicos, no ámbito das aplicacións das Matemáticas. A colaboración transfronteiriza permite crear unha forte masa crítica de profesorado e persoal investigador de diferentes centros.

Ciencias Sociais e do Envellecemento

Este programa de doutoramento ofrece un espazo de formación avanzada no ámbito dos estudos sobre o envellecemento demográfico e a lonxevidade, un eido que está chamado a ser crucial nos vindeiros anos e no que é preciso formar profesionais dende un enfoque interdisciplinario a través da lente das Ciencias Sociais.
Universidade de Santiago de Compostela