Skip to main content

Unha ducia de universidades avalían os indicadores de xénero no emprendemento universitario

Xunto coa USC, subministraron datos para a elaboración do estudo Politécnica de Cartaxena, UVigo, Universidade Pública de Navarra, Oberta de Catalunya, Cantabria, Castela A Mancha, Extremadura, Politécnica de Madrid, Granada, Rovira i Virgili, e Universidade Autónoma de Madrid. Ademais, atópanse en proceso de envío de datos as universidades de San Jorge e La Laguna xa que este é un estudo que aínda se atopa en desenvolvemento e que permanece aberto á participación de todas aquelas institucións que desexen achegar información. Os resultados finais daranse a coñecer no mes de outubro.

“O estudo xorde da necesidade xa que nunca se estudara en detalle a situación de xénero no ámbito do emprendemento”, apuntan dende Innovatia 8.3. “Os centros de I+D+i non dispoñen de ferramentas que lles permitan realizar unha análise global da súa situación real e este proxecto si que lles facilita dotarse dunha ferramenta na que identificar estas situacións de desigualdade”, apuntan. De feito, no marco do estudo estase a desenvolver un top 50 de Investigadores Principais, é dicir, os 50 IPs que xestionan máis fondos. Os resultados preliminares apuntan a que nesa clasificación o 16% das persoas son mulleres. En total, os datos manexados ata o de agora abranguen 26.822 personas en activo e 33.122 proxectos de transferencia.

Metodoloxía

O estudo está aberto á participación dos principais centros estatais de I+D+i que achegan ao proxecto datos relativos ao seu persoal investigador; proxectos, convenios e contratos; patentes; cátedras e empresas de base tecnolóxica. Este intercambio de datos realízase mediante un protocolo seguro de intercambio, ao que se accede a través desta páxina web. Cada centro asigna un responsable técnico para xerar os ficheiros no formato correcto e achegalos dentro dos prazos previstos.

A información de todos os centros, convenientemente tratados con protocolos de seguridade e encriptación, unifícanse mediante unha única base de datos, xerada en exclusiva para este estudo. Mediante algoritmos de teoría de redes complexas calcúlanse as métricas necesarias para medir a calidade da actividade investigadora das mulleres dentro do ámbito da I+D+i. Estes indicadores calcúlanse para cada centro participante no proxecto, así como de forma global para todo o conxunto de datos.

Programa do acto

O acto botou a andar coa benvida da directora do Instituto, Antonia Morillas González. A continuación, Amaya Mendikoetxea Pelayo, delegada de CRUE Universidades Españolas para Políticas de Igualdade; Magdalena Suárez Ojeda, coordinadora da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIGEU); e Lidia Cerezo García, coordinadora do Grupo de Traballo OTRI-INDICADORES, abordaron a perspectiva de xénero na xeración e transferencia de coñecemento. A coordinadora de Innovatia 8.3, Eva López Barrio, foi a encargada de presentar os resultados preliminares do estudo piloto desenvolvido en novembro de 2022.

A análise da ferramenta utilizada para a recollida de información correu a cargo da spin-off da Universidade de Zaragoza Kampal. Antes do acto de clausura, desenvolveuse unha mesa redonda sobre casos de emprendemento feminino nas universidades. A delegada do reitor da USC para a Igualdade, Marta Pérez Pereiro, xunto con Begoña Suárez, subdirectora xeral para o Emprendemento, a Igualdade na Empresa e a Negociación Colectiva de Mulleres do Instituto das Mulleres, puxeron o peche á sesión.

“Múltiples artigos científicos e divulgativos refiren unha taxa de emprendemento feminino dentro do ámbito da I+D+i menor da esperada”, explican dende Innovatia 8.3, iniciativa conxunta de USC e Instituto das Mulleres para o fomento do espírito empresarial das mulleres no ámbito científico-tecnolóxico. “A complexidade e cantidade de información de produción académica fai complexo o seu tratamento, con todo, as novas técnicas de análise de big data, e a actual capacidade dos procesadores de datos fan que se poidan expor proxectos viables que hai uns anos resultaban inalcanzables”, engaden. Este proxecto ten como obxectivos coñecer o rol actual das mulleres en proxectos de transferencia e emprendemento na I+D+i en España, e elaborar unha metodoloxía que permita transformar a realidade potenciando o rol das investigadoras.
Universidade de Santiago de Compostela (USC)