Skip to main content

A Xunta financiará as cotas da Seguridade Social aos traballadores que cobren e prestación por desemprego nun pagamento único

A Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais concederá axudas para financiar o aboamento de cotas á Seguridade Social dos traballadores que capitalizasen nun só pagamento a prestación por desemprego para crear o seu propio posto de traballo. A orde que regula as axudas sae publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia.

Os beneficiarios das axudas terán que ter adquirido a condición de socio traballador ou de traballo nunha cooperativa ou sociedade laboral en Galicia ou, no caso de persoas con discapacidade, terse constituído como autónomo. No momento de solicitar a subvención, os beneficiarios deberán ter iniciado a actividade e estar dados de alta no correspondente réxime da Seguridade Social.

As axudas estipuladas pola orde autonómica contemplan o pagamento do 50% das cotas do réxime de autónomos da Seguridade Social ou do 100% do custo das mesmas cotas no caso dos traballadores adscritos ao réxime xeral.

As axudas cubrirán os pagamentos correspondentes ao período no que o traballador tería que cobrar a prestación por desemprego no caso de non optar pola modalidade de pagamento único. O prazo para solicitar as subvencións rematará o 30 de setembro de 2005.

A medida enmárcase dentro das políticas de emprego da Xunta, que contemplan entre as súas prioridades o fomento do autoemprego como fórmula para impulsar o desenvolvemento do mercado laboral.

Gabinete de Comunicación da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia