Skip to main content

Rodríguez Yuste demanda da Sepi que converta a Ferrol nun gran centro de reparación naval

O conselleiro de Innovación, Industria e Comercio Juan Rodríguez Yuste, demandou hoxe ó presidente da Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, que a ría de Ferrol se converta nun Gran Centro de Reparación Naval.

Ademáis de facerlle entrega do documento coa proposta para a súa análise, Rodríguez Yuste pediu a Martínez Robles a implicación do organismo que dirixe na posta en marcha deste proxecto que foi consensuado coa industria auxiliar do naval e que ten como obxectivo fundamental o pulo ó sector.

Dito proxecto, -que precisa dun investimento de 90 millóns de euros-, aposta porque o estaleiro ferrolano se especialice en actividades de reparación e conversión de todo tipo de buques, con especial atención a aqueles de maior rendibilidade (gaseiros e cruceiros). Neste senso, executaríanse traballos de renovación e fabricación de aceiro e tuberías, tratamento de superficies, reparacións eléctricas, hidráulicas, etc.

Entre as actuacións que sería preciso afrontar a curto prazo para potenciar a ría de Ferrol como un Gran Centro de Reparación Naval, o documento establece como necesaria a construcción dun dique flotante cuberto, a cobertura de ún dos actuais diques da antiga Izar Fene, o dragado do peirao de Fene, a adecuación dos guindastres e a dispoñibilidade de un ‘depot shore’ (almacén para o suministro de grandes equipos e pezas).

Estas actuacións permitirían mellorar a competitividade, ao acurtar sensiblemente os prazos de entrega e reducir os custes para o centro de reparación. Ademáis, mellóranse as condicións de traballo e evítanse interrupcións derivadas da climatoloxía cando se traballa á intemperie.

Precisamente, unha das esixencias para garantir o proxecto é dispoñer de diques axeitados ás novas necesidades dos buques actuais. Neste senso é preciso ampliar os diques para permitir acoller a futuros buques gaseiros. Ademáis, dotar de cuberta ao actual dique da antiga Izar Fene permitiría reparar buques de pasaxe.

Así mesmo, o dragado dos peinaos –tal como se demanda no documento- é fundamental para cumprir as medidas máis estrictas de seguridade que se esixen para os buques metaneiors.

Polo que respecta ao ‘depot shore’, a posibilidade de dispoñer dun almacén con grandes pezas supoñe un elemento diferenciador que permitiría fidelizar aínda máis aos clientes de Navantia Ferrol-Fene.

En canto ó financiamento do proxecto, o documento entregado hoxe por Rodríguez Yuste a Martínez Robles, aborda as posibilidades de que sexa privada, pública ou mixta e, ademáis, fai fincapé no interese do capital privado para a súa participación e implicación no mesmo.
Gabinete de Comunicación da Consellería de Innovación da Xunta de Galicia