Skip to main content

Folla da caridade

- Nai soa, enferma, con cinco fillos ó seu cargo, precisa con urxencia 645 Euros.
- Muller de 45 anos, separada con dous fillos pequenos ó seu cargo, sen pensión, e saúde precaria, que traballa por horas cando pode, necesita para alimentos 590 Euros.
- Matrimonio con seis fillos, o marido enfermo, a muller realiza traballos esporádicos de limpeza e recados, precisan para o pago de vivenda, electricidade e auga a cantidade de 498 Euros.
- Matrimonio cunha filla de corta idade, o marido sen traballo fixo e a muller con problemas de saúde, precisan para pago de alimentos e de butano 395 Euros.
- Home so, maior, necesita para resolver problemas de primeira necesidade a cantidade de 302 Euros.
- Muller xoven, con dous fillos pequenos, que traballa como empregada de fogar, precisa con urxencia 652 Euros.
- Muller separada, con dous fillos ó seu cargo de 12 e 14 anos, sen pensión e sen traballo fixo, necesita para o pago de vivenda e compra de libros escolares a cantidade de 537 Euros.
Bo nadal e moitas gracias pola vosa colaboración.
 
 
 

 

Obispado de Lugo