Skip to main content

Aunque Galicia lidera la subida del paro en diciembre, registra un descenso global de un 10% en el desempleo durante el año 2016

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

Galicia cerró el 2016 con 22.894 gallegos y gallegas menos en las listas del paro, es decir, con un 10% menos de desempleo que hace un año, lo que supone la mayor caída interanual desde el inicio de la crisis (diciembre 2007). La secretaria general de Empleo, Covadonga Toca, valoró los datos del paro registrado destacando que Galicia está consolidando su recuperación económica porque el año acabó con menos paro y con un crecimiento en las afiliaciones a la Seguridad Social y en la contratación indefinida y a tiempo completo.

Toca indicó que la contratación en general creció en 2016 en un 7,55% y detalló que la indefinida creció en un 9,85% y a tiempo completo en un 8,69%, es decir, que seis de cada diez contratos firmados en Galicia en 2016 fueron la jornada completa.

Con respeto a las afiliaciones, apuntó que siguen aumentando. Crecieron un 1,86% con respecto a 2015, lo que supone 17.613 afiliaciones más. “Ya son 33 las subidas consecutivas, desde abril de 2014, en las que Galicia registra una interanual positiva”, añadió Toca.

Señaló, asimismo, que por cuarto año consecutivo logra reducirse el número de personas sin empleo en un mes de diciembre, datos que sitúan a la Comunidad gallega en niveles inferiores a los de hace 7 años. “Galicia registra más de 3 años de bajadas de paro consecutivas en la evolución anual”, subrayó.

La responsable de empleo explicó, además, que Galicia sigue presentando un mejor comportamiento que el promedio del Estado situándose el crecimiento medio punto por arriba (en el promedio estatal baja en un -9,54% frente al -10,01% de Galicia), y que 2016 finalizó con menos paro en las principales variables: en las cuatro provincias, las 7 grandes ciudades, todos los sectores, tramos de edad y tanto en hombres como en mujeres, así como en los colectivos prioritarios con los que trabaja el Gobierno gallego para reducir el paro.

En cuanto a las provincias, detalló que la de Lugo lidera la bajada con respecto a diciembre de 2015 (-10,56%), seguida de A Coruña (-10,41%), Ourense (-9,95%) y Pontevedra (-9,48%) y sobre los sectores de actividad, apuntó que el desempleo disminuyó en todos ellos, liderando el descenso con respecto a hace un año a construcción en un -16,96%, seguido de la industria con un -11,62%.

Toca, además, destacó que el número de personas sin empleo disminuyó en los colectivos prioritarios con los que trabaja la Xunta para reducir el desempleo como son los menores de 30 años (-15,97%), los parados de larga duración (10,86%) y las mujeres (8,54%). En este sentido, destacó que la Comunidad registra la mitad de jóvenes desempleados menores de 30 años que en 2009 (al inicio de la primera legislatura) y que casi la mitad de las personas que salieron del desempleo en los últimos 12 meses eran parados de larga duración.

La secretaria de Empleo valoró también la subida intermensual del paro destacando que subió en un 1,16%, la menor subida de los últimos 3 años. Apuntó, al respeto, que el incremento del paro en el mes de diciembre es habitual. Explicó que es una situación que se viene repitiendo de manera ininterrumpida desde el inicio de la serie histórica (1996). “Es un aumento que, por lo tanto, tiene lugar independientemente de la marcha del ciclo económico”, subrayó.

Por último, la secretaria general de Empleo apeló a seguir siendo prudentes, aunque indicó que las previsiones para 2017 son buenas, un año en el que el Gobierno gallego estima que es posible la creación de 20.000 nuevos puestos de trabajo.

Para eso, los presupuestos siguen dando prioridad al empleo con un incremento para el año 2017 de más de un 15%. Al respeto, recordó que el Gobierno gallego destina este año 44,6 M€ a incentivar la contratación, en especial de las mujeres, chicos y colectivos más desfavorecidos y apuesta de manera decidida por mejorar las capacidades de los gallegos y gallegas para encontrar un trabajo, incrementando en un 21,6% los programas de formación. También recordó que la Xunta centra sus prioridades nos autónomos, incrementando los apoyos en un 60% para convertirlos “en los protagonistas de la consolidación del crecimiento”.

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de CC.OO.-Galicia:

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia valora negativamente os datos de desemprego e afiliación publicados. O comportamento do paro e da afiliación en decembro é o peor que do Estado, reflexo claro do impacto brutal das nefastas políticas desenvolvidas polo Goberno galego. A Secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, coida que a evolución do emprego en Galicia está directamente relacionada coa aniquilación do investimento público nos orzamentos da Xunta desde a chegada do Partido Popular, co nefasto papel que como empregador está a xogar o Goberno galego e co abandono á súa sorte que padecen os nosos secotres produtivos.

«A positiva evolución interanual do paro queda ensombrecida polo dato de afiliación», lamenta Bouza, «hai 22.894 persoas desempregadas menos por só 17.613 novas afiliadas reflicte que, un ano mais, os galegos e galegas seguen abandonando o noso mercado laboral ante a falta de expectativas de atopar un emprego». Ademais o ritmo de creación de emprego é insuficiente para compensar o perdido durante a crise.

CCOO demanda ó Presidente Feijoo que recupere o papel do sector público galego na economía, reactive o investimento público, aposte polos nosos sectores produtivos, recupere a protección social para as persoas desfavorecidas e restitúa os salarios ós empregados e empregadas públicas. Ós galegos e as galegas foron, e aínda están sendo, duramente castigados pola crise. Os orzamentos que se están a tramitar no Parlamento de Galicia son o instrumento para mudar a situación e para iso deben poñer ás persoas no centro da política.

Facemos un chamamento ó sector empresarial para que se comprometa na saída da crise. Para que aposte pola creación de emprego de calidade e pola recuperación do poder adquisitivo dos salarios como medio inescusable de recuperación do consumo e, con el, da actividade e do emprego.

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de En Marea:

En Marea insta á Xunta a explicar porque Galicia ten o peor dato en canto a evolución do paro de todo o territorio do Estado tal e como demostran as últimas cifras coñecidas. O portavoz Luís Villares salientou a pésima evolución da afiliación a Seguridade Social no noso país que demostran que durante o mes de decembro nin tan sequera se creou traballo aínda que fose en condicións precarias como acontece noutras zonas. Esta evolución do desemprego sitúa a Galicia só por detrás de Baleares. Así, Desde En Marea alertan do problema diferencial e negativo do noso país que require unha declaración por parte do Goberno galego para explicar porque a situación do desemprego é peor en Galicia que no resto do Estado.

“Lonxe do triunfalismo dalgúns en relación aos datos do paro, a realidade que temos enriba da mesa son os dous últimos meses destruíndo emprego a diferencia da tendencia estatal, e en segundo lugar unha creación de emprego na metade da porcentaxe do resto do Estado“ aclarou Villares. Os datos revelan polo tanto unhas políticas “ineficientes“ por parte do Goberno galego e polo que deberían asumir a súa responsabilidade e dar explicacións.

Outro dos aspectos destacados polo grupo parlamentario fai referencia a clara falla de expectativas dos galegos e galegas a hora de atopar un traballo que queda reflectido na diferenza entre o número de persoas que perderon o seu traballo que se sitúan en torno ás 4.600, mentres que a subida do paro foi de 2.360 persoas. Este dato implica que máis da metade das persoas que perderon o seu emprego xa nin tan sequera se apuntaron as listas do paro ante a falla de esperanza de atopar un novo emprego no noso país.

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de EU:

Para Esquerda Unida, a creación de emprego en España ten datos positivos como consecuencia, sen dúbida, da campaña estacional das festas do Nadal, algo que en Galicia nin se veu reflectido. Máis de 1,5 millóns de fogares no estado español, uns 25.000 en Galicia, carecen de calquera tipo de ingreso, máis de 4 millóns de persoas están desempregadas, 205.914 persoas en Galicia, onde o paro aumentou este mes (+1,16%) fronte ao descenso do (-2,29%) en España, e a pobreza infantil, a máis inxusta e crucial para a persistencia das desigualdades, ascende ao 27,4%.

O mercado laboral galego segue a manifestar a súa problemática de fondo: a creación de novos empregos é moi irregular e traballar non é sinónimo de vivir dignamente ou de tan sequera chegar a fin de mes. Unha causa deste fenómeno é que o emprego que se crea nin é estable nin está ben pagado. Dos máis de 71.000 contratos asinados en decembro, uns 66.000 eran temporais, o que demostra que o capitalismo financeiro e as grandes industrias están a conseguir o obxectivo que se persigue coa crise: a destrución incesante do emprego indefinido e de calidade.
R.