Skip to main content

O rural galego contará con 15 novas casas niño

Como principal novidade cómpre subliñar que, no suposto de que haxa máis demanda de prazas que oferta, terán prioridade as solicitudes de mulleres vítimas de violencia de xénero.

Ao igual que nas convocatorias anteriores, as casas niño atenderán a un máximo de cinco nenos de xeito simultáneo e coas máximas garantías de calidade, ofrecendo atención diúrna de luns a venres, nun máximo de oito horas diarias para cada neno e cun horario pactado co profesional.

En canto ás axudas, subvencionarase a reforma e adaptación da vivenda ou seu equipamento, entre outros aspectos.

As axudas para gastos de investimento consistirán nunha subvención de ata o 100% dos gastos elixibles, cun límite máximo global por casa niño de 15.000 euros, mentres que a achega pola prestación da atención personalizada consistirá nunha prima de 19.600 euros/ano, destinada a apoiar esta iniciativa emprendedora no inicio da súa andaina.

O presidente do Executivo autonómico concluíu subliñando que o obxectivo do Goberno galego é que no 2020 todos os concellos galegos teñan un recurso de conciliación para nenos de 0 a 3 anos.
R.