Skip to main content

O Portal de Transparencia da Xunta acumula dende a súa posta en marcha preto de 400.000 visitas

A directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, indicou hoxe que o Portal de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta recibiu 394.756 visitas e 2.132 solicitudes de información pública

Dende a súa apertura, o 7 de marzo de 2016, no Portal de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de Galicia foron consultadas máis de 1,5 millóns de páxinas, cun promedio de catro páxinas por visita. O Portal de Transparencia contén máis de 1.200 páxinas web nas que se poden visualizar máis de 3.000 documentos.

As páxinas máis visitadas foron as de altos cargos da Administración xeral, normativa en tramitación, contías das retribucións do persoal, axenda institucional de altos cargos, contratación pública, información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico e oferta pública de emprego

Solicitudes de acceso á información pública

Con respecto ás solicitudes de acceso á información pública, segundo explicou a directora xeral, as peticións son de distinta natureza e van desde informacións relativas a información institucional, organizativa e de planificación, sobre relacións coa cidadanía, en materia de persoal, económica, estatística e orzamentaria, en materia patrimonial, en materia de contratación pública, convenios, xestión, así como subvencións e axudas.

Segundo a súa forma de presentación, 1.551 foron presentadas por medios electrónicos e 581 en papel, cun salientable incremento da utilización dos medios electrónicos por parte da cidadanía para formular ditas solicitudes con respecto aos anos anteriores. Por departamentos competentes para resolver as solicitudes de información pública, cómpre indicar que en cómputo global o maior número de solicitudes foi recibido na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, seguidas da Consellerías do Mar, e de Infraestruturas e Mobilidade.
R.