Skip to main content

A Xunta de Galicia reforzou a atención ás vítimas da violencia machista durante a emerxencia sanitaria

Mantemento da operatividade normal dos servizos habituais

Dentro destes servizos figuran o teléfono de atención da Xunta de Galicia (900 400 273), en funcionamento todos os días as 24 horas do día; asesoramento xurídico online; apoio psicolóxico xeral, presencial e online; apoio psicolóxico específico para vítimas de violencia sexual; garda psicolóxica permanente para apoio na presentación de denuncia ou en sede xudicial; seguimento das vítimas dende Punto de Coordinación das Ordes de Protección; apoio psicolóxico e social nas Oficinas de Atención ás Vítimas en sede xudicial; servizos de carácter administrativo por teléfono e correo electrónico; axudas económicas; centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero, e o Centro de Emerxencia de Vigo.

Reforzo da rede de Centros de Acollida

Como medida inicial todos os centros xa existentes (tanto os de titularidade municipal como os vinculados a entidades sociais e ONGS) estiveron abertos e prestando servizo. Pero para complementar estes servizos durante o período de alarma, ofrecéronse recursos alternativos constituídos por grupos de intervención e apoio psicolóxico, social e asesoramento xurídico, con persoal especializado establecido en centros temporais en albergues, hostais e pensións. Finalmente, foi ampliado tamén o servizo de traslado de vítimas a centros de acollida, ofrecido en colaboración con Fegataxi.


Bono de aluguer social

Co obxectivo de minimizar o impacto económico do estado de alarma nas vítimas, ampliouse o Bono de aluguer social, de xeito que a Xunta de Galicia asumiu o pago do 100% do aluguer.

Datos do primeiro semestre de 2020

A raíz de todo o anterior, podemos ofrecer unha serie de datos relacionados co funcionamento deste plan durante os primeiros seis meses do ano 2020 en Galicia:

- As axudas do goberno autonómico a mulleres vítimas de violencia machista foron incrementados nun 27,5% (505 beneficiarias, 109 máis que no mesmo período do ano anterior.
- Tamén subiron un 35% as consultas no teléfono de Información á Muller nos primeiros seis meses (1.842 consultas, 477 máis que en 2019).
- O incremento das consultas nos 82 Centros de Información á Muller foi do 16,6% (5.465 consultas en total, cun incremento de 779).
- O programa de atención psicolóxica a mulleres, fill@s e persoas dependentes atendeu a 624 persoas nos seis primeiros meses (supón un descenso de 32 persoas).
- Un total de 142 persoas pasaron polas casas de acollida, 78 mulleres e 64 menores (13,4% menos que no ano pasado). 5 mulleres foron acollidas nos recursos alternativos.
- O importe das axudas destinadas a fomento da contratación nos Concellos de mulleres que sofren violencia de xénero, recollidas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, superou os 1,8 millóns de euros (485.000 € máis que en 2019).
- Do mesmo xeito, o importe das axudas do programa Emega (para emprendemento feminino) superaron os 2,1 millóns de euros, cun incremento de 343.368 €.
- Finalmente, as axudas de pago único para a atención de vítimas de violencia de xénero ampliouse en 600.000 €, chegando así aos 1,8 millóns de euros.

R.