Skip to main content

Os servizos de urxencias dos hospitais galegos comezan a facer test de antíxenos

Dentro das liñas de actuación de vixilancia, prevención e control da infección pola covid-19, faise indispensable a realización de probas diagnósticas que permitan a detección precoz de novos casos de infección por este virus.. No que respecta as probas de antíxenos, recentemente desenvolvéronse novos kits que presentan uns bos resultados de sensibilidade analítica en estudos en pacientes sintomáticos con menos de sete días de evolución.

As probas rápidas de detección de antíxenos, polas súas características técnicas, e o rápido tempo de resposta, considéranse fundamentais para axilizar a confirmación da sospeita diagnóstica nun paciente con cadro clínico de infección respiratoria. O seu uso é especialmente relevante naqueles casos onde se require unha resposta áxil e no menor tempo posible na atención sanitaria, a un paciente con síntomas de infección respiratoria compatible coa vovid-19. Por iso, o Segas priorizou a súa utilización en pacientes con síntomas compatibles coa covid-19 nos servizos de urxencias hospitalarios.
R.