Skip to main content

Galicia participa nun proxecto de creación dunha rede federada en intelixencia artificial para acelerar a investigación sanitaria

Os datos clínicos das persoas son dos máis críticos e sensibles e o seu uso para a creación de modelos de Intelixencia Artificial está moi limitado polas restricións regulatorias, administrativas, de seguridade e privacidade. Existen outros sectores que se beneficiarán da tecnoloxía (banca, turismo, servizos, transporte, etc.), pero o maior impacto social e económico é no sector saúde.

A aplicación desta tecnoloxía nunha contorna relevante permitirá posicionar a tecnoloxía máis preto do seu obxectivo final, que é a comercialización. O proxecto conta coa participación de varias organizacións nacionais de saúde, entre elas axencias e institutos asociados a hospitais, así como os servizos autonómicos de saúde de Galicia, Canarias e A Rioxa. As 15 entidades que conforman o proxecto son:

-GMV Solucións Globais Internet, S.A.U.
-Accexible Impacto SL
-Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación
-Dasel SL
-Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades
-Fundación para o Fomento da Investigación Sanitaria e Biomédica da Comunitat Valenciana
-Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias
-Fundación para a investigación do Hospital Universitario e Politécnico A Fe - Comunidade Valenciana
-Entrepreneur Capital SL
-Pixelabs SL
-Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)
-Universidade Complutense de Madrid
-PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL
-Fundació Hospital Universitari Vall D’ Hebron Institut de Recera
-Veratech for Health, SL.

Programa Misións de I+D en Intelixencia Artificial, no marco da Axenda España Dixital 2025 e da Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial

A iniciativa Misións de I+D en Intelixencia Artificial 2021 forma parte da axenda España Dixital 2025, da Estratexia Nacional de Intelixencia Dixital, e está recollida na Reforma 1 do Compoñente 16 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. O programa está xestionado pola Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.

Os cinco sectores estratéxicos nos que deben enmarcarse os proxectos para formar parte do programa e recibir o financiamento son agricultura, saúde, medio ambiente, emprego e enerxía do século XXI. Respecto á saúde, búscase a creación dun sistema intelixente de análise de datos que permitan anticipar e actuar de maneira temperá e ultra rápida ante as principais enfermidades físicas e psicolóxicas en 2050, no contexto da descentralización do sistema de saúde e o envellecemento.

A través do programa Misións de I+D en Intelixencia Artificial, fináncianse proxectos que se presenten na modalidade de cooperación, é dicir, deberán formar parte do consorcio polo menos, unha gran empresa, un organismo de investigación e difusión de coñecemento e cinco pemes. As axudas destinaranse a proxectos tanto de baixa madurez tecnolóxica (coñecidos como de investigación industrial) como de madurez tecnolóxica media (de desenvolvemento experimental). Os proxectos teñen unha duración máxima ata o 31 de decembro de 2024.

Entre os criterios de valoración do programa, faise fincapé no impacto de cada proxecto atendendo a factores como a redución da brecha de xénero no ámbito da IA, a vertebración territorial do país, a participación das pemes como entidades finais que participen nos casos de uso, a transición ecolóxica, a difusión de resultados e coñecementos ou o emprego xerado.
R.