Skip to main content

A economía galega creceu no terceiro trimestre un 3,2%, medio punto máis que a media española

En canto á demanda externa, as exportacións de bens e servizos baixaron un 2,7% e as importacións de bens e servizos caeron un 5,7%.

No que respecta á oferta, só o sector servizos rexistrou taxas de variación positivas cun crecemento do 5,1%. Pola súa banda, o sector da construción baixou un 5,6%, o sector primario descendeu un 2,2% e a industria un 0,2%.
Ademais, os datos da contabilidade trimestral do IGE mostran que o emprego –medido en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo- tivo un crecemento do 4%, o que supuxo un incremento de 39.294 postos de traballo respecto do mesmo trimestre do ano anterior.

Este comportamento positivo do emprego permitiu crecementos en todos os sectores, sendo os maiores na construción (5,8%) e nos servizos (4,4%), cun avance do 4,7% na rama de comercio, transporte e hostalería. Na industria os postos de traballo equivalentes a tempo completo creceron un 2,0% e no sector primario un 1,2%.
R.