Skip to main content

O novo Plan estratéxico de Galicia prevé acadar en 2030 a converxencia plena con España en termos de renda per cápita dos fogares e reducir ao 8% a taxa de paro

Ademais destes cinco eixes, o Plan ten 20 prioridades de actuación, 70 obxectivos estratéxicos e 140 indicadores para avaliar as súa consecución.

A maiores, o presidente da Xunta tamén se referiu aos obxectivos que se pretenden acadar noutros eidos como a competitividade, o campo da saúde e a calidade de vida no que o obxectivo é que o 100% das persoas dependentes reciban unha prestación efectiva, a educación ou a sustentabilidade.

Así, no relativo á competitividade fixo fincapé na pretensión de aumentar o peso do sector industrial, ampliar o tamaño das empresas en máis dun 25%, duplicar o gasto en I+D+i, incrementar un 25% o número de empresas innovadoras ou que o 90% da poboación adulta teñan competencias dixitais básicas.

A nivel educativo aspírase a reducir a taxa de abandono escolar temperán ata o 7%, acadar un 45% da poboación de entre 25 a 64 anos con estudos superiores e a obter unha taxa de cobertura escolar de 0 a 3 anos con prazas públicas do 60%. E, finalmente, no referido á sustentabilidade buscarase avanzar cara unha Galicia climaticamente neutra coa redución dos gases de efecto invernadoiro ata o 55% respecto a 1990 e aumentar o peso das renovables no mix produtor ata o 58% no consumo final.
R.