Skip to main content

Galicia urxe ao Goberno central a convocatoria dunha Conferencia Sectorial de Pesca para definir medidas de apoio inmediato ao sector ante a suba do gasóleo

A representante da Xunta lembrou que o propio xefe do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, propuxo na Conferencia de Presidentes da pasada fin de semana a posibilidade de rebaixar -de xeito xeneralizado, non exclusivamente á pesca- o IVE dos hidrocarburos ata situalo no tipo reducido ou superreducido. Neste sentido, Rosa Quintana defendeu a necesidade de que o Goberno central eleve unha consulta á Unión Europea sobre a posibilidade de aplicar esta medida, que tería un efecto inmediato dado que os impostos supoñen arredor da metade do prezo dos combustibles.

A conselleira do Mar salientou esta proposta como unha das posibilidades para actuar a curto prazo, á que engadiu outras máis específicas para o sector marítimo-pesqueiro como a concesión de axudas de mínimis para as frotas pesqueiras que non acaden o nivel mínimo de rendibilidade -de xeito compatible coas percibidas pola crise xerada pola pandemia do coronavirus- ou a flexibilización temporal e limitada das restricións á importación de materias primas que emprega o sector transformador de produtos do mar como poden ser os aceites.

Nesta liña, tamén trasladou a posibilidade de que España pida a Bruxelas unha flexibilidade interanual dos totais admisibles de capturas (TAC) e cotas, para que a frota poida consumir o próximo ano as cotas que non utilice este ano como consecuencia do encarecemento do gasóleo e da folga dos transportistas.

Reunión do Goberno central co sector

Rosa Quintana salientou a importancia de actuar de xeito inmediato para evitar a perda de frota -que foi esencial durante a pandemia para abastecer de alimentos de calidade á cidadanía- e lamentou que na reunión mantida onte polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación co sector pesqueiro -á que non asistiron as comunidades autónomas- non se abordaron medidas demandadas polo sector e polos Gobernos autonómicos. Entre elas, a exoneración do IVE do gasóleo, a concesión directa de axudas de mínimis ao sector, a redución nos pagos á Seguridade Social ou a prórroga de préstamos e liñas ICO procedentes da etapa covid.

Pola contra, lamentou a titular de Mar, só se avaliaron medidas ao abeiro do artigo 26 do novo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa) para manter a subministración nos mercados e que non terían aplicación a curto prazo. Referiuse así ás axudas directas en base a un marco temporal específico que tería que desenvolver a Unión Europea ou as axudas para almacenamento de produtos da pesca, con dificultades de aplicación e beneficios limitados malia que é unha das poucas cuestións financiadas ao 100% polo Fempa.

A iso, engadiu a representante da Xunta, hai que sumar que aínda non está aprobado o programa operativo do Fempa en España, algo que pode tardar meses, polo que os apoios ao sector chegarían moi tarde. Por iso, Rosa Quintana insistiu na necesidade de actuar coa máxima celeridade pois ao problema polo encarecemento dos combustibles engádese a paralización da loxística do pescado, o que xera importantes perdas no conxunto do sector marítimo-pesqueiro galego.
R.