Skip to main content

Prorrogado o uso de certificado covid en hospitais e residencias ata o nove de abril

A Xunta de Galicia lembra que o vindeiro luns entran en vigor as directrices consensuadas na estratexia nacional por todas as Comunidades Autónomas referidas á vixilancia e control do Sars-CoV-2 na etapa de transición.

Desde a vindeira semana, a vixilancia da covid centrarase en persoas e ámbitos vulnerables. Deste xeito, para a poboación xeral elimínanse os illamentos e probas confirmatorias, aínda que se seguen a recomendar medidas de precaución durante 10 días. Os casos positivos deben, ademais, informar aos seus contactos estreitos para que tamén tomen precaucións.

Sanidade levará a cabo unha vixilancia específica ás persoas e ámbitos vulnerables de especial vixilancia.
R.