Skip to main content

Galicia ocupa a sexta posición estatal no uso de software libre entre as pemes e as grandes empresas

As tipoloxías de software libre que máis presenza teñen nas empresas galegas son os navegadores de internet, as aplicacións ofimáticas e os sistemas operativos.

Nas empresas de máis de 10 empregados con sede en Galicia que utilizan software libre os navegadores de internet de código aberto están presentes no 95,3% das empresas que dispoñen de software libre e nas microempresas nun 97,4%, igualando a media estatal no primeiro caso e superándoa no caso das microempresas (93,7%).

As aplicacións ofimáticas libres ocupan o segundo lugar entre as tipoloxías de software de código aberto nas empresas de Galicia que usan software libre. Nas microempresas o seu uso sitúase no 65,6% e nas empresas de 10 ou máis empregados/as con sede na nosa comunidade acada o 71,3%. Nos dous casos valores superiores á media estatal, 63,5% e 67,7% respectivamente.

Os sistemas operativos libres nas microempresas galegas con software libre experimentaron un forte crecemento pasando do 24,1% ao 46,1% en 2021 e superando o seu uso entre as microempresas a nivel estatal (41,9%). Entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede ou actividade en Galicia con software libre os sistemas operativos libres son utilizados polo 54,3% das empresas, superando a media estatal (48,5%).

Uso por sectores

No uso de software libre, obsérvanse diferenzas salientables atendendo ao sector. O uso de solucións libres nas empresas do sector servizos é alto, tanto nas microempresas (70%) como nas empresas de 10 ou máis empregados/as (85,5%).

No sector da construción das empresas galegas de 10 ou máis empregados é onde se rexistra a maior porcentaxe de uso de software libre (92,5%), pero a porcentaxe redúcese ao 52% no caso das microempresas galegas deste sector.

No sector da industria, o software libre está presente no 67,8% das microempresas galegas e no 80,5% das empresas de 10 ou máis empregados/as galegas do sector.

Plan de Software Libre da Xunta

A Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, vén desenvolvendo, en colaboración cos principais axentes do software un Plan anual para o impulso e difusión do software libre na Administración, nas empresas e entre a cidadanía. Ás actuacións deste plan súmanse as actividades do Centro GaiasTech (gaiastech.xunta.gal) para achegar ás empresas as diferentes solucións en software libre ao seu alcance e as realizadas a través da Rede de Aulas CeMIT para formar á cidadanía neste tipo de ferramentas.
R.