Skip to main content

A economía galega medrou un 3,8 % no 2022

A economía galega medrou no ano 2022 un 3,8 %, segundo se desprende do informe de contabilidade trimestral referente ao cuarto trimestre do ano pasado, publicado hoxe polo Instituto Galego de Estatística (IGE).

O informe mostra tamén que no 4º trimestre do ano o PIB aumentou un 2,2 % con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior e que en canto á evolución intertrimestral, a taxa do PIB autonómico situouse no 0,2 %.

Desde o punto de vista da demanda, no ano 2022, a demanda externa achegou 3,7 puntos porcentuais, cun crecemento do 5 % das exportacións, mentres a demanda interna achegou 0,1 puntos porcentuais. No que respecta á oferta, os servizos medraron un 5,8 %, cun maior incremento no apartado de comercio, transporte e hostalería (+17,4 %).

No conxunto do ano 2022, os postos de traballo equivalentes a tempo completo aumentaron un 2,2 % en Galicia, o que supón un incremento de 21.960 postos respecto ao ano anterior. A construción incrementou o emprego un 2,9 %, o sector servizos un 2,5 % e a industria un 1,5 %.
R.