Skip to main content

Presidencia da Xunta de Galicia

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Secretaría San Caetano

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 541 213/541 214 - Fax: 981 541 219
Correo-e: secretaria.presidente@xunta.es

Secretaría Raxoi

Pazo de Raxoi - Praza do Obradoiro
15705 Santiago de Compostela

Tel.: 981 544 915/544 916 - Fax: 981 544 904
Correo-e: secretaria.presidente@xunta.es

ÓRGANOS DEPENDENTES DE PRESIDENCIA

Asesoría Xurídica Xeral

Mª Cayetana Lado Castro-Rial
Directora Xeral

Tel.: 981 545 899 - Fax: 981 545 896
Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.es

Secretaría Xeral da Presidencia

Valeriano Martínez García
Secretario Xeral

Tel.: 981 541 283 - Fax: 981 541 293
Correo-e: secretariaxeral.presidencia@xunta.es

Dirección Xeral do Gabinete da Presidencia

Álvaro Pérez López
Director Xeral

Tel.: 981 957 660 - Fax: 981 957 250
Correo-e: dxgabinete.presidencia@xunta.es

Comunicación do Presidente

Lucas Martinón Torres
Xefe de Comunicación

Tel.: 981 957 924/957 663 - Fax: 981 957 250
Correo-e: comunicacion.presidente@xunta.es

Secretaría Xeral de Medios

Alfonso Cabaleiro Durán
Secretario Xeral

Tel.: 981 545 922/3/6 - Fax: 981 541 235
Correo-e: secretaria.medios@xunta.es
Web: medios.xunta.es

Dirección Xeral de Comunicación

Mar Sánchez Sierra
Directora Xeral

Tel.: 981 541 242 / 50 - Fax: 981 541 241/52
Correo-e: dxcomunicacion@xunta.es

Gabinete de Comunicación

Juan Carlos Rodríguez González
Redactor Xefe

Tel.: 981 541 242 / 50 - Fax: 981 541 241/52
Correo-e: gabinete@xunta.es

Secretaría Xeral de Igualdade

Marta González Vázquez
Secretaria Xeral

Tel.: 981 545 660 - Fax: 981 957 690
Correo-e: igualdade@xunta.es
Web: igualdade.xunta.es

Secretaría Xeral de Emigración

José Santiago Camba Bouzas
Secretario Xeral

Basquiños, 2
15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 957 156 - Fax: 981 547 297
Correo-e: emigracion.inmigracion@xunta.es
Web:secretaria.galiciaaberta.com

Secretaría Xeral para o Deporte

José Ramón Lete Lasa
Secretario Xeral

San Lázaro s/nº - Estadio Multiusos
15890 Santiago de Compostela

Tel.: 981 542 635 - Fax: 981 542 636
Correo-e: secretaria.deporte@xunta.es
Web:www.deportegalego.es

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

Mª del Mar Pereira Álvarez
Secretaria Xeral

Tel.: 981 545 271 - Fax: 981 545 274
Correo-e: sxmit@xunta.es
Web: imit.xunta.es