Skip to main content

Consello de Contas de Galicia

Consello de Contas de Galicia
Domingo Fontán nº7, 15771 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 54 22 11 - 981 54 22 16
981 54 22 10
http://www.ccontasgalicia.es
Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financieira do sector público galego.