Skip to main content

Notas

  • As implicacións ambientais e os prexuízos para o consumidor que supón que os electrodomésticos ou os dispositivos electrónicos sexan deseñados para que ter unha curta vida útil motivaron nos últimos anos medidas como a normativa europea que obriga ás empresas a garantir a reparación dos seus produtos por un prazo de dez anos.
  • A Deputación da Coruña construirá nas instalacións da Cidade das TIC unha nova nave para o seu uso polo sector audiovisual galego que contará cun estudo virtual de produción audiovisual pioneiro en España. Trátase dun proxecto pioneiro, unha gran aposta pola innovación que converterá a Galicia nunha referencia do sector audiovisual a nivel estatal e europeo.
  • 'O estudo dos glóbulos vermellos de pacientes con cancro de mama pode predicir o avance da enfermidade', así o afirma a investigadora do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) Clotide Costa, integrado pola USC e polo SERGAS, nun estudo publicado na revista Molecular and Cellular proteomics. Neste traballo descríbese por primeira vez que os glóbulos vermellos de pacientes con cancro de mama son diferentes aos de persoas sen a enfermidade.
  • O proxecto europeo Circular Seas, financiado con preto de dous millóns de euros de fondos FEDER, botou a andar a comezos de 2020 coa idea de desenvolver toda unha serie de tecnoloxías que permitisen converter os residuos plásticos oceánicos e da contorna marítima portuaria en compoñentes ecoinnovadores para a propia industria marítima. Hoxe isto é xa unha realidade. O sistema está listo e quedará dispoñible en repositorios abertos a partir de xaneiro.
  • Preto dun 20% dos e das adolescentes galegas presentan síntomas de depresión grave e moderada. Ademais, o 12,7% ten ideas suicidas recorrentes. Estas cifras multiplícanse por 3 ou 4 entre as persoas que padecen acoso escolar. Son datos extraídos do informe ‘Adolescencia, Tecnoloxía, Saúde e Convivencia’ elaborado por USC e Fundación Barrié, cunha mostra final, logo dun proceso de depuración, de 8.833 adolescentes.
  • Dous de cada dez doentes de covid-19 desenvolven síntomas persistentes e incapacitantes tras a infección aguda. Esta patoloxía denomínase covid persistente e calcúlase que ata 27.000 pacientes padecen esta enfermidade en Galicia e máis de 800.000 en todo o territorio estatal.
  • A Reitoría da Universidade da Coruña acolleu o lanzamento do Nodo de Intelixencia Artificial do hub de Innovación Dixital de Galicia, DIHGIGAL. Asistiron o reitor, Julio Abalde, o director de DIHGIGAL, Francisco Yáñez; o director de Competitividade do IGAPE, Norberto Penedo; o director da área TIC no Instituto Tecnolóxico de Galicia, Óscar González; e a directora da área de Programas de Innovación da Axencia Galega de Innovación, Sabela Pardo.
  • A través dos talleres que o estudantado da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da UVigo imparte nestes 15 colexios e dunha serie de encontros con investigadoras e investigadores, Te lo cuentan las matemáticas busca rachar coa percepción desta ciencia como algo desconectado da vida cotiá e cun modelo de aprendizaxe baseado na aplicación de regras de forma mecánica.
  • Galicia alberga un total de 1.145 cooperativas e 656 sociedades laborais activas. Ademais, existen 117 Centros Especiais de Emprego, 13 Empresas de Inserción Laboral, 4 mutuas e mutualidades, 35 confrarías de pescadores, 1.072 sociedades agrarias de transformación e 3.013 comunidades de montes veciñais en man común. Todas elas, conforman a instantánea das entidades de mercado da Economía Social Galega, segundo o Informe da Economía Social en Galicia 2021, dirixido pola profesora da USC Maite Cancelo.
  • Crear robots máis autónomos que resolvan situacións reais no sector agroalimentario, no entretemento educativo, no campo da produción industrial non estruturada e no comercio. Este é o obxectivo principal do proxecto PILLAR-Robots (Purposeful Intrinsically motivated Lifelong Learning Autonomous Robots), un consorcio internacional liderado desde o Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC.