Skip to main content

Notas

  • A Xunta de Galicia está a preparar un amplo paquete de medidas específicas dirixidas a paliar os efectos da crise sanitaria provocada polo coronavirus Covid-19 no sector cultural galego, coa finalidade de preservar a actividade e o emprego das industrias culturais, garantir o cumprimento das programacións previstas e estimular o consumo cultural ao remate do actual estado de alarma.
  • Luvas si ou luvas non? A máscara facial protéxenos do coronavirus? Estas son algunhas das cuestións que xorden á hora de acometer as saídas indispensables que deben realizarse durante o estado de alarma actual. A crise por mor do virus Covid-19 fai que actos da vida cotiá coma ir ao supermercado ou á farmacia, se convertan en intres críticos dos que emerxen milleiros de dúbidas. Os profesores da USC Juan Gestal e Francisco Caamaño analizan cales son as precaucións que se deben tomar cando non queda máis remedio que abandonar de xeito puntual o confinamento.
  • O decreto de estado de alarma por mor da crise do COVID-19 e o confinamento doméstico que este implica está encamiñado a reducir o número de contactos entre persoas e, en consecuencia, frear a expansión do virus. O profesor da USC Gumersindo Feijoo Costa, catedrático de Enxeñaría Química e vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade, baseouse nos datos que existen sobre a propagación do coronavirus para abordar a diferenza entre o número de contaxios no caso de quedar na casa, con respecto ao que acontecería de non seguirse esta medida.
  • O Diario Oficial de Galicia publica, na súa edición de hoxe, a Orde da Consellería de Sanidade, pola que se autoriza a encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación das restantes especialidades do exercicio provisional das funcións de facultativo adxunto especialista, enfermeiro especialista ou categoría profesional a que os habilite durante a crise sanitaria provocada polo Coronavirus.
  • A actividade física reporta múltiples beneficios para quen a practica, dado que mellora da condición física, favorece o metabolismo, diminúe o risco de cardiopatías e outras doenzas, ao tempo que mitiga a ansiedade e mellora o estado de ánimo. A actual situación de confinamento por mor do Covid-19 non implica ter que renunciar a estas vantaxes, segundo se recolle na guía ‘Recomendacións de actividade física e vida activa no fogar’, elaborada desde o Servizo de Deportes da USC.
  • O conselleiro de Cultura e Turismo mantivo un encontro por videoconferencia cos representantes das organizacións provinciais do sector turístico para coordinar a posta en marcha dos aloxamentos de garda en Galicia durante a crise do coronavirus. O conselleiro agradeceu aos representantes do sector a súa colaboración e lembrou que a nosa Comunidade conta con 157 aloxamentos turísticos a disposición de persoas afectadas pola crise.
  • Galicia porá 157 aloxamentos turísticos a disposición de persoas afectadas pola crise do coronavirus como traballadores desprazados que presten servizos esenciais, colectivos de especial vulnerabilidade social, como persoas sen fogar, en exclusión social e vítimas de violencia de xénero, ou cidadáns en tránsito. Esta iniciativa ofrece unha alternativa aos 829 afectados polo peche de establecementos turísticos adoptado polo Goberno central.
  • A situación de alarma sanitaria que se está a vivir por mor da crise do COVID-19 implica que moitas das tarefas que se adoitan levar a cabo na vida cotiá deban desenvolverse tomando especiais precaucións. Chegar á casa cos produtos adquiridos nun supermercado é unha acción que debe facerse atendendo a certas pautas. "Aqueles produtos que veñen envasados en plástico deberían ser transferidos a recipientes caseiros", sinalan os virólogos da Facultade de Bioloxía Isabel Bandín e Carlos Pereira.
  • A redución da oferta de transporte público por estrada dependente da Xunta de Galicia acada o 80%, cunha caída da demanda que supera o 90%. Constátase así a efectividade das medidas adoptadas desde o establecemento do estado de alarma en España e de emerxencia sanitaria en Galicia para contribuír a reducir a mobilidade, atendendo ao mesmo tempo ás necesidades dos que se ven obrigados a desprazarse.
  • Establecer un horario de traballo definido, incluíndo descansos periódicos, é unha das principais recomendacións do Servizo de Prevención de Riscos Laborais da USC (SPR). Nas sesións de teletraballo que o persoal da Universidade desenvolve por mor da crise do COVID-19 e o decreto de estado de alarma, deben introducirse pausas, sendo máis recomendables os recesos curtos e frecuentes que longos e escasos. Durante as pausas é aconsellable realizar sinxelos exercicios de relaxación visual.