Skip to main content

Notas

  • A convocatoria establece dúas modalidades de participación, unha para centros e outra para docentes. Dentro destas modalidades establécense dúas categorías, unha para escolas de educación infantil, colexios rurais agrupados, centros de educación especial, colexios de educación infantil e primaria e colexios de educación primaria e outra para centros públicos integrados e institutos de educación secundaria, todos eles centros públicos dependentes da Consellería.
  • A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), está traballando nun proxecto de innovación en materia de rotacións ecolóxicas de cultivos forraxeiros para a produción de leite. Colaboran o Centro de Investigacións de Mabegondo (CIAM) e o Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal).
  • A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21. A través dela, incorpóranse a este programa un total de 26 centros públicos. En total formarán parte do PLAMBE este curso un total de 705 centros públicos.
  • O pintor noiés Alfonso Costa propón unha reflexión profunda sobre o proceso creativo e a condición humana a través dos seus traballos dos últimos anos. Partindo do impacto causado polo desastre de Fukushima en 2011, cada un dos lenzos que integran a mostra ‘Dentro do tempo’ convértense nunha metáfora pictórica sobre a transformación que o ser humano foi sufrindo a medida que a sociedade e a tecnoloxía avanzaron.
  • Máis de 5.300 persoas visitaron este verán o espazo informativo móbil Galicia destino seguro incluído na campaña de concienciación coa que a Xunta de Galicia promoveu desde xullo un turismo seguro en 23 localidades galegas. Desde esta unidade móbil, que recibiu unha media de 215 visitantes diarios e funcionou como oficina de turismo itinerante, informouse aos viaxeiros e aos propios galegos dos recursos turísticos dispoñibles na nosa Comunidade e a potencialidade de Galicia como destino seguro.
  • Os próximos 1, 2 e 3 de setembro a Universidade da Coruña acolle, de forma virtual debido á pandemia da COVID-19, o 35º Congreso Internacional de Arquitectura e Deseño Urbano Sustentables (máis coñecido polo acrónimo “PLEA-Passive and Low Energy Architecture”), organizado por un comité de docentes da Escola Técnica Superior de Arquitectura e da Facultade de Economía e Empresa coordinado polo profesor Jorge Rodríguez Álvarez.
  • O consumo medio de alcol en todo o territorio español ao ano é de 5,7 litros de etanol puro por cada habitante maior de 15 anos. Esta é unha das conclusións á que acaba de chegar a Rede Española de Análises de Augas Residuais con Fines Epidemiolóxicos (ESAR-Net), coordinada pola USC, logo de analizar as augas residuais de dezasete depuradoras, correspondentes a trece cidades españolas, o que abarca algo máis de seis millóns de habitantes.
  • Dentro do ámbito da clínica forense, o Instituto realizou durante o ano pasado un total de 23.398 informes periciais: médicos, psicolóxicos e sociais. A maioría corresponderon á pericia médico-forense (19.564), seguida da psicolóxica (2.108) e da de traballo social (1.726). Como en anos anteriores, na pericia médica as valoracións máis demandadas foron as relacionadas con lesións, cun total de 8.011; e as de valoración psiquiátrica (incapacidade, internamento ou drogadicción, entre outras), con 7.588.
  • Entre os proxectos que se veñen de aprobar, destacan os apoios destinados á optimización da produción e cadea loxística; a preparación de procesos certificables; o asesoramento para o relanzamento comercial; o deseño de estratexias de márketing de contidos e o apoio das tecnoloxías da información e a comunicación para a adopción de xestión empresarial en mobilidade; ou o asesoramento para o financiamento da innovación e o deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores.
  • No escenario excepcional da praia de Pantín, o certame celebra a súa 33 edición ata o día 23 de agosto atraendo a un importante número de profesionais de alto nivel e os datos sobresaíntes a nivel de competición e de asistencia de anos anteriores repercuten de xeito directo non só no concello de Valdoviño, senón en todos os concellos de Ferrolterra e na imaxe de Galicia o que contribúe a internacionalizar e a posicionar a nosa terra no exterior.