Skip to main content

Consello Económico e Social de Galicia, CES-Galicia

Consello Económico e Social de Galicia, CES-Galicia
Algalia de Abaixo 24 , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 541 650
981 576 526
http://www.ces-galicia.org
Consello Económico e Social de Galicia é un órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica. Foi creado para facilita-la participación dos axentes económicos e sociais na política socio-económica de Galicia.