Skip to main content

Consello Galego de Relacións Laborais - CGRL

Consello Galego de Relacións Laborais - CGRL
Algalia de Abaixo, 24, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981541601
981541610
http://cgrl.xunta.es
Foro de diálogo institucional permanente entre os axentes sociais galegos e, ao mesmo tempo, como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma en materias relativas á súa política laboral.