Skip to main content

Escola Galega de Administración Pública - EGAP

Escola Galega de Administración Pública - EGAP
Rúa de Madrid, 2-4, 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 546240 - 981 546235
981 546330
http://egap.xunta.es
Centro oficial de docencia e de investigación en todas aquelas materias que sexan de interese para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia e, no seu caso, doutras administracións de Galicia.