Skip to main content

Instituto Galego da Vivenda e Solo - IGVS

Instituto Galego da Vivenda e Solo - IGVS
Area Central, s/n Polígono de Fontiñas, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 54 19 82 - 902 10 00 54
http://www.igvs.es
Ao Instituto Galego de Vivenda e Solo correspóndelle a dirección da política en materia de patrimonio arquitectónico, habitabilidade e calidade da vivenda e a de creación dos instrumentos que a garantan de acordo coas necesidades de asentamento da poboación.