Skip to main content

Afundación fai balance do mapa interactivo que recrea a previsión de elevación do nivel do mar desde hoxe ata 2100

Ver mapa interactivo

O mapa interactivo elaborouse a partir de datos procedentes de diferentes estudos científicos internacionais sobre a previsión da elevación do nivel do mar no ano 2100.

A saúde dos océanos está a deteriorarse debido ao aumento das temperaturas, a acidificación da auga, o esgotamento dos recursos naturais e a contaminación dos ecosistemas terrestres e marítimos. Mostra, para un total de 62 puntos costeiros da Península Ibérica, a situación no ano 2020 e a estimación do terreo que quedaría por baixo do nivel do mar no ano 2100, segundo a interpretación dos estudos realizados por Climate Central, unha organización independente formada por científicos e xornalistas, que investigan sobre o cambio climático e informan á sociedade sobre os achados crave. O obxectivo desta recreación é informar sobre a urxencia e a importancia a escala mundial de conservar un océano saudable para as xeracións actuais e futuras.

ABANCA, mecenas único de Afundación, é signatario dos Principios para un Océano Sostible, de Nacións Unidas. Estes principios constitúen un marco de boas prácticas de actuación responsables no océano, común para todo tipo de sectores e xeografías. Con este compromiso recoñécese a importancia a escala mundial dun océano sostible, e materialízao a través de medidas que promovan o benestar do océano. Entre esas medidas está a de concienciar sobre as boas prácticas e difundir o coñecemento para que todos esteamos informados e podamos formar parte do cambio.
Afundación