Skip to main content

Ampliadas as axudas do Bono eléctrico galego

O pasado mes de abril, o Goberno galego xa deu luz verde a unha primeira ampliación de 300.000 euros do orzamento inicial –1,3M€– co que comezou esta convocatoria a principios de ano, chegando así aos 1,6M€. Tras constatar un aumento significativo do número de solicitudes –un 39% máis que o ano anterior–, decidiu incrementar agora a partida destinada a estas axudas en medio millón de euros. Co que a cantidade final supón un 61% máis que o previsto inicialmente.

No que vai de ano xa se concederon preto de 1,4 millóns de euros que permitiron apoiar a 4560 familias. O Bono eléctrico galego está dirixido a consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social co obxectivo de asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica en Galicia. Para acceder a estas axudas, os solicitantes deben ser persoas residentes en Galicia e titulares dun servizo de subministración eléctrica que teñan contratada a tarifa de último recurso e sexan consumidores vulnerables severos (por tanto beneficiarios do bono social estatal cun
40% de desconto) e estean en risco de exclusión social, termo que deberá ser acreditado mediante informe expedido polos servizos sociais dos concellos.

Os apoios, que se outorgan por orde de presentación de solicitude, serán dun 50% da factura eléctrica correspondente á vivenda habitual do solicitante e terán unha contía máxima anual de 300 ou 450 euros –no caso de familias numerosas–.

Esta cantidade, unida ás axudas estatais, permitirá que as familias con máis dificultades non teñan que pagar pola súa factura eléctrica, garantindo o acceso continuado á subministración nos fogares máis vulnerables, pois non se lles poderá cortar o servizo mentres sexan beneficiarios desta axuda.

A presentación de solicitudes será preferentemente telemática e para dar axilidade ao procedemento, establécese un prazo máximo dun mes desde a presentación da solicitude ata a súa resolución. Así, unha vez a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación –a través da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais– comproba que se cumpren os requisitos, realízase o pago directamente aos comercializadores de referencia a medida que van remitindo as facturas.

Con esta liña de axudas, adaptada á normativa estatal, a Xunta segue fiel ao seu compromiso coas familias máis desfavorecidas que non contan coa posibilidade de facer fronte ás súas facturas dunha necesidade tan básica como é a enerxía eléctrica.

Máis de 27.000 apoios desde 2014

Galicia xa foi pioneira nesta liña de axudas no ano 2018, converténdose na única Comunidade que ten en marcha este mecanismo complementario ao estatal que evita o corte da subministración. En 2020, beneficiáronse do Bono eléctrico galego máis de 4400 familias.

Antes destas axudas, a Xunta de Galicia xa tivo en marcha o tícket eléctrico –co que tamén foi pioneira entre 2014 e 2017–, ao igual que tamén se convocaron en 2016 e 2017 axudas para evitar cortes de subministración. Desde a posta en marcha do tícket eléctrico en 2014 ata o actual Bono eléctrico galego, o número de beneficiarios por este tipo de axudas ascendeu en Galicia a máis de 27.000, con apoios por valor de máis de 6M€.
Xunta de Galicia