Skip to main content

A industria alimentaria galega busca solucións innovadoras para a quinta edición da BFFood

BFFood ten impulsado ao longo das súas catro edicións un total de 47 proxectos das 255 candidaturas recibidas, tanto dende España coma dende fóra de Europa. Nesta nova edición escolleranse ata dez iniciativas para o seu programa de aceleración, de nove meses de duración, e ata seis para o de consolidación, que se estende ao longo de doce meses. A BBFood está impulsada pola Xunta de Galicia e dinamizada polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga).

Dúas modalidades

As startups, entidades e empresas que teñan unha idea innovadora aliñada con algún dos retos que busca resolver o sector alimentario a través da aceleradora, poden presentar a súa candidatura a unha das dúas modalidades de BFFood. A modalidade de aceleración consiste nun programa de apoio integral e enfocado a iniciativas emprendedoras na súa fase inicial, que estean desenvolvendo un produto ou servizo mínimo viable e esbozando un modelo de negocio.

Doutra banda, a modalidade de consolidación é un programa de apoio integral e enfocado a empresas xa constituídas, cun produto ou servizo definido e aliñado cos retos formulados pola BFFood. Para as dúas modalidades, especializadas no sector alimentario, BFFood ofrece varios programas entre os que está a formación que este ano por primeira vez consistirá nun curso propio coordinado pola USC e avalado polas tres universidades públicas galegas.

Os proxectos do programa de aceleración poderán acceder a unha financiación de 25.000 euros a fondo perdido por parte de GAIN, así como optar a un préstamo participativo de ata un máximo de 50.000 euros a través de XesGalicia. Os proxectos do programa de consolidación poderán optar a un préstamo participativo que podería implicar unha opción de capitalización de ata un máximo de 250.000 euros por parte de XesGalicia. Cada proxecto seleccionado contará coa mentoría específica dunha ou máis das empresas alimentarias tractoras da BFFood.

Esta aceleradora busca impulsar e consolidar aqueles proxectos innovadores que dean resposta aos principais retos formulados polas empresas do sector da alimentación: dixitalización e automatización; trazabilidade, calidade e seguridade alimentaria; loxística; sustentabilidade; desenvolvemento de novos produtos; e innovación de procesos e comercialización. Tamén está definido un reto aberto para calquera proxecto aplicable á industria que supoña a introdución dalgún tipo de innovación ou mellora.

Infoday

Para presentar esta quinta edición, dar a coñecer os beneficios asociados a participar en BFFood e resolver todas as dúbidas ao respecto dos programas de apoio que ofrece a aceleradora e do proceso para participar, Clusaga e FEUGA organizan o 4 de novembro, ás 10.00 horas, o Infoday. Este evento, que terá lugar en Santiago de Compostela, servirá para recapitular os logros de pasadas edicións, facer networking e abordar dende distintas perspectivas a innovación, o emprendemento e os futuros retos do sector alimentario.

BFFood está xestionada por un consorcio liderado por Clusaga que, ademais, inclúe no seu comité técnico a participación da Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, a Universidade da Coruña, AGACA, ANFACO CECOPESCA e FEUGA.
Universidade de Santiago de Compostela (USC)