Skip to main content

A Comisión sobre o Prestige debe investigar o conxunto da catástrofe

Por iso rexeitamos a posición do Partido Popular que pretende que a Comisión se centre unicamente na seguridade marítima, sendo este, só unha das múltiples cuestións que deron lugar a un dos maiores episodios de contaminación marítima da historia.
Está en xogo, non só coñecer aspectos de seguridade marítima para poder mellorar a lexislación e acelerar a aplicación de determinadas directivas (Erika I e Erika II), senón tamén entender qué mecanismos fallaron, qué decisións foron pouco oportunas, qué medios materiais e humáns debería haber e qué consecuencias, a curto, medio e longo prazo vai a traer para o medio ambiente, a saúde e a economía, fóra da propaganda gobernamental actual que sostén que todo está xa esplendoroso cando se coñece cientificamente que as consecuencias dunha marea negra duran anos. Esto permitirá desenvolver protocolos de tomas de decisión, actuación e despregue de medios.
De confirmarse e executarse as intencións do Partido Popular, só cabe sacar unha conclusión que condena ao propio Goberno: o Partido Popular non está seguro das actuacións que levaron a cabo, ten medo e quere impedir que as súas decisións sexan publicamente coñecidas. Esto é un recoñecemento explícito da súa responsabilidade na catástrofe, polo que os responsábeis, máis de 10 meses despois deberan dimitir, para permitir ao seu partido abrir ás portas ao coñecemento e a transparencia, co único fin de que incidentes deste tipo non se volvan a reproducir en ningún punto da Unión Europea, o que repercutirá positivamente no medio ambiente, na saúde e na economía europeas.
Non aprender dos erros cometidos é unha mostra de falla de intelixencia.
Adega