Skip to main content

O xoves, 2 de xullo, remata o prazo para solicitar o voto por correo dos residentes en España para participar nas eleccións ao Parlamento de Galicia

Esta documentación inclúe as papeletas e sobres de votación, o certificado de inscrición no censo, un sobre coa dirección da mesa na que lle correspondería votar e unha folla explicativa.

Para depositar o voto, o elector poderá facelo por dúas vías: persoalmente nas oficinas de Correos ou ben no momento en que recibe a documentación no domicilio, entregando directamente o sobre dirixido á mesa electoral ao persoal de Correos. Cómpre recordar que este sobre non necesita franqueo, polo que o procedemento é totalmente gratuíto

O límite para depositar o voto por correo será o 10 de xullo ás 14 horas, logo de que o prazo inicial fora ampliado (inicialmente o límite era o 8 de xullo)
R.