Skip to main content

O Banco de España volve situar a Galicia como a 3ª comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España

A ratio de débeda/PIB de Galicia no segundo trimestre é superior en 1,3 puntos ao rexistrado no mesmo período de 2019 (18,3%). Este incremento é consecuencia da subscrición de créditos a curto prazo para axilizar o pagamento aos provedores e aumentar a súa liquidez por mor da covid-19, tal como estableceu o Plan de tesourería impulsado pola Xunta de Galicia. De feito, os datos oficiais do Ministerio de Facenda sitúan a Galicia como a segunda comunidade autónoma con menor período medio de pago ao peche do primeiro semestre do exercicio, cunha media de 13,23 días.

Volume de débeda

En canto á evolución do volume de débeda, os datos do Banco de España indican que a débeda do conxunto das comunidades autónomas aumentou a 305.689 millóns de euros, dos cales o 3,92% -11.971 millóns- se corresponden coa Comunidade Autónoma de Galicia.

Os datos oficiais do Banco de España ratifican que Galicia é a comunidade autónoma con menor aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia ascendente na evolución do endebedamento no conxunto das administracións públicas de España, incluídas as comunidades autónomas.
R.