Skip to main content

A Cidade da Cultura contará co primeiro centro de artes dixitais de Galicia e impulsará un programa para pór en valor legados e coleccións artísticas

'A combinación de creación e tecnoloxías dixitais figura como unha das grandes apostas da Cidade da Cultura nos próximos anos, tanto desde o punto de vista de apoiar aos creadores para experimentar con estas novas linguaxes como da programación de contidos que acheguen á cidadanía experiencias artísticas anovadoras', asegurou o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Con esta meta, Anxo M. Lorenzo destacou a urxencia de que o sector cultural aproveite as oportunidades que se están a abrir coa irrupción destes novos modos de expresión que chegan da man de tecnoloxías como as experiencias inmersivas, a realidade aumentada, os NFT’s, etc.

O plan estratéxico, que formula 70 accións e prevé mobilizar preto de 30 millóns para impulsar o sector cultural, dá resposta á necesidade de pór en valor a través de proxectos expositivos temporais e de accións divulgativas de coleccións e legados artísticos esenciais na configuración da cultura e da identidade de Galicia.

“Anunciamos a posta en marcha do Proxecto Ollándonos, unha ambiciosa liña de traballo para afondar no coñecemento do nosos propios legados, pero tamén como vía para proxectar o noso talento fóra de Galicia”, engadiu Anxo M. Lorenzo.

Descentralizar o Gaiás

Unha das principais transformacións que incorpora a nova estratexia para a Cidade da Cultura é a descentralización da acción do Gaiás. O secretario xeral avanzou que isto suporá un cambio radical no xeito de traballar xa que esta institución operará distribuíndo e espallando a súa actividade por toda a Comunidade e por centros de fóra de Galicia, superando os límites dos seus espazos.

“Afondaremos nunha liña de traballo que xa se iniciou coa itinerancia de exposicións. Este ano puideron verse mostras producidas ou co-producidas pola Cidade da Cultura en Ourense, na Coruña, Vigo, Pontevedra ou Madrid, onde agora mesmo se exhibe unha proposta en torno ao Camiño de Santiago en colaboración coa Biblioteca Nacional. Este xeito de traballar estenderase a outros eidos artísticos, como as artes escénicas”, explicou.

Factoría para crear contidos

A Cidade da Cultura dá un paso adiante no apoio á creación consolidándose como unha das principais factorías de contidos culturais de Galicia, como espazo onde acudir a crear e non só a gozar da exhibición de propostas. O Gaiás como “casa dos creadores”, o que implicará, como anunciou Anxo M. Lorenzo, a adecuación de espazos existentes para transformalos en instalacións onde desenvolver proxectos artísticos.

A internacionalización sitúase como outro dos eixos centrais e faino a partir dunha dobre vía de traballo. Por unha banda, a Cidade da Cultura actuará como plataforma para proxectar ao exterior o mellor das expresións artísticas galegas e, ao mesmo tempo, o Gaiás converterase na porta de entrada de proxectos internacionais relevantes.

Coa Cidade da Cultura, Galicia contará cunha institución cos equipos e a capacidade técnica necesaria para emprender proxectos conxuntos cos grandes centros culturais internacionais, seguindo a liña do que aconteceu este ano coa exhibición de fondos do Museo Británico en Faraón. Rei de Exipto. Neste senso, o secretario xeral de Cultura adiantou que, en breve, darase a coñecer a chegada a Galicia de novos proxectos con obras de prestixiosas coleccións europeas.

Formación cultural especializada

Á descentralización da acción, ao apoio á creación e á internacionalización, a Xunta suma a formación como un dos desafíos aos que dará resposta a Cidade da Cultura, converténdose no principal axente para modernizar as industrias culturais e creativas a través de programas de cualificación en tecnoloxía dixital, mentorización para proxectos novos ou promoción de empredemento.

Estas serán as principais liñas de traballo sobre as que se desenvolverá a estratexia para expandir a actividade da Cidade da Cultura. En cifras, concrétase na aspiración de chegar ao 2027 cun incremento dun 43% no número de asistentes ás actividades do Gaiás, chegando aos 240.000 participantes presenciais e aos 72.000 online. Estas cifras enmárcanse no obxectivo xeral de que o número de visitas ao Gaiás medre nun 40%, superando as 1.400.000 ao ano.

Conexión co Camiño de Santiago

O Plan recolle accións dirixidas a estreitar a conexión do Gaiás co Camiño de Santiago e co Xacobeo, enriquecendo a experiencia da peregrinación e da visita a Compostela e ampliando a oferta de recursos turísticos da capital galega. Neste senso, Anxo M. Lorenzo lembrou tamén que o Fontán contará entre as súas institucións residentes cun centro especializado en estudos sobre o Camiño. Ao mesmo tempo, desenvolverá contidos para a programación do Xacobeo e ofrecerá os seus espazos para grandes eventos do Ano Santo. O secretario xeral lembrou que esta relación do Gaiás co Camiño ten unha base mesmo xeográfica xa que a Vía da Prata transcorre paralela ao perímetro sur do monte Gaiás.

Este plan, aprobado polo padroado da Fundación Cidade da Cultura e validado polo Consello da Xunta, será presentado ao sector cultural nun acto que se celebrará nos próximos días. O plan é o resultado dun proceso aberto, transparente e avalado por expertos. Na súa elaboración contouse coa opinión de especialistas galegos, nacionais e internacionais e incorporouse a opinión da cidadanía a través de enquisas online.
R.