Skip to main content

Os centros poden impartir a FP a distancia cunha presencialidade de entre o 25 e o 100% en función das necesidades do alumnado

A directora xeral lamentou a confusión xerada arredor da oferta de FP a distancia, e lembrou que todos os alumnos que iniciaron un ciclo ordinario presencial o curso 2022/23 van poder rematalo tamén de xeito presencial o curso que vén. No caso do alumnado que procede do réxime modular para adultos, os centros poderán regular a posibilidade de presencialidade, que vai do 25% do horario ao 100%, en función das necesidades do alumno.

De feito, a orde de 2010 que regula a FP a distancia xa recolle que “a docencia nesta modalidade inclúe unha parte presencial no centro educativo cunha duración de entre o 25 % e o 100 % das horas semanais establecidas para cada módulo profesional. Os centros educativos adecuarán a duración desta formación para atender ás necesidades do alumnado matriculado”. Esta posibilidade recordarase esta mesma semana na publicación da oferta no Diario Oficial de Galicia.

En calquera caso, a representante da Xunta reiterou que o obxectivo da oferta a distancia é incrementar as oportunidades dos estudantes, atendendo ás necesidades de distintos colectivos como traballadores en activo aos que esta modalidade, máis flexible, lles permite compatibilizar estudos e traballo, favorecer así a conciliación e achegar a oferta a poboación do rural.

Cómpre lembrar que a formación a distancia é unha necesidade demandada por centros, estudantes e empresas, transmitida á Xunta durante os encontros realizados ao abeiro do Plan Conecta FP nos últimos meses para deseñar a oferta. Esta formación faise exclusivamente na modalidade de adultos e só en titulacións que, polas súas características, o permiten. De feito, moitas solicitudes dos centros para impartir esta modalidade non foron atendidas por este motivo.
R.