Skip to main content

Galicia esixe ao Goberno central unha folla de ruta completa para a mellora da atención temperá

A Xunta de Galicia non discute o fondo da cuestión, a mellora da atención temperá en España, xa que o documento que se elaborou por un grupo de expertos é bo no seu contido, pero non está completo. Para o Executivo galego, trátase só dunha primeira parte da folla de ruta, un marco conceptual moi xenérico e pouco técnico, que non desenvolve os aspectos máis importantes como son: os criterios de detección comúns, un catálogo básico de servizos, os estándares de calidade, os sistemas de información e coordinación e o financiamento. En consecuencia, a Xunta está en contra de aprobar un traballo inacabado que podería responder a intereses electorais.

A Xunta remarca que o Goberno central coñece perfectamente que se atopan pendentes de formación de Goberno varias comunidades autónomas, estando ademais en curso unha convocatoria de eleccións xerais para o 23 de xullo que conformará un novo goberno, que é o que deberá implementar a nova folla de ruta para a atención temperá. A Xunta considera, pois que, dadas estas circunstancias, debería agardarse á conclusión de todos os traballos para aprobar este documento.

A Xunta lembra que, na primeira reunión do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde na que participou o novo ministro de Sanidade, José Miñones dixo que, dado o momento no que había, de eleccións municipais, non consideraba adecuado tratar o principal problema da sanidade, como é a falta de médicos. En base a iso, a Xunta considera que, para aprobar o primeiro documento doutros cinco que hai que desenvolver para a mellora da atención temperá, nun momento no que hai eleccións xerais, semella moito máis apropiado agardar, que é o que hoxe pediu Galicia.
R.