Skip to main content

Entidades

Consello de Contas de Galicia

Consello de Contas de Galicia
Domingo Fontán nº7, 15771 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 54 22 11 - 981 54 22 16
981 54 22 10
http://www.ccontasgalicia.es
Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financieira do sector público galego.

Consello Económico e Social de Galicia, CES-Galicia

Consello Económico e Social de Galicia, CES-Galicia
Algalia de Abaixo 24 , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 541 650
981 576 526
http://www.ces-galicia.org
Consello Económico e Social de Galicia é un órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica. Foi creado para facilita-la participación dos axentes económicos e sociais na política socio-económica de Galicia.

Consello Galego de Relacións Laborais - CGRL

Consello Galego de Relacións Laborais - CGRL
Algalia de Abaixo, 24, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981541601
981541610
http://cgrl.xunta.es
Foro de diálogo institucional permanente entre os axentes sociais galegos e, ao mesmo tempo, como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma en materias relativas á súa política laboral.

Consulado de Alemania

Consulado de Alemania
García Barbón, 1 – 2º, 36201 - Vigo (Pontevedra)
986437879
986435699

Consulado de Argentina

Consulado de Argentina
Marqués de Valladares, 5 – 3º - Vigo (Pontevedra)
986435822
986435822

Consulado de Bélgica

Consulado de Bélgica
Avda. del Ejército, 10 – 1º A, 15006 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
981294600
981294228

Consulado de Bolivia

Consulado de Bolivia
General Sanjurjo, 138 – 1º dcha., 15080 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
981132288
981132050

Consulado de Brasil

Consulado de Brasil
Enrique Mariñán, 4 – 1º dcha., 15009 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
981130057
981296211

Consulado de Brasil

Consulado de Brasil
Areal, 18 – 1º, ofic. 4, 36201 - Vigo (Pontevedra)
986436820
986222725

Consulado de Chile

Consulado de Chile
Velázquez Moreno, 9 – 3º, 36201 - Vigo (Pontevedra)
986438107
986224704

Consulado de Colombia

Consulado de Colombia
Avda. de Finisterre, 25, 15004 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
981253531

Consulado de Costa de Marfil

Consulado de Costa de Marfil
Progreso, 131 – local 1, 32003 - Ourense (Capital) (Ourense)
988373290
988373294

Consulado de Costa Rica

Consulado de Costa Rica
Avda. de Linares Rivas, 43, 15005 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
981231540 - 981231095
981230806

Consulado de Costa Rica

Consulado de Costa Rica
Montero Ríos, 30 – 2º - Vigo (Pontevedra)
986228533

Consulado de Crecia

Consulado de Crecia
Plaza de Compostela, 98 – 6º D, 36208 - Vigo (Pontevedra)
986240933

Consulado de Cuba

Consulado de Cuba
Dr. Teixeiro, 5 – 4º, 15701 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981576143
981576168

Consulado de Cuba

Consulado de Cuba
Plaza de Compostela, 29 – 5º, 36201 - Vigo (Pontevedra)
986437911

Consulado de Dinamarca

Consulado de Dinamarca
Plaza de Compostela, 24, 36201 - Vigo (Pontevedra)
986438005
986431092

Consulado de Dinamarca

Consulado de Dinamarca
Linares Rivas, 18-21, 2º dcha, 15004 - A Coruña (Capital) (A Coruña)
981294460
981294228

Consulado de Ecuador

Consulado de Ecuador
Plaza de Compostela, 20 – 1º, 36201 - Vigo (Pontevedra)
986401093
986400598