Skip to main content

Entidades Públicas

Entidades

ConsellosConsuladosEntidades PrivadasEntidades Públicas

Escola Galega de Administración Pública - EGAP

Escola Galega de Administración Pública - EGAP
Rúa de Madrid, 2-4, 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 546240 - 981 546235
981 546330
http://egap.xunta.es
Centro oficial de docencia e de investigación en todas aquelas materias que sexan de interese para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia e, no seu caso, doutras administracións de Galicia.

Fondo Galego de Garantía Agraria - FOGGA

Fondo Galego de Garantía Agraria - FOGGA
Irmandiños, s/n - Salgueiriño, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 540 094
981 546 191
http://mediorural.xunta.es/fogga/
organismo autónomo de carácter comercial e financeiro, creado pola Lei 7/1994, do 29 de decembro, e adscrito á Consellería do Medio rural da Xunta de Galicia.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
Rúa Galicia, Nº 4, Parque Tecnolóxico de Galicia, 32900 - San Cibrao das Viñas (Ourense)
988 548 277
988 548 276
http://www.ceteca.net
fundación de interese galega que pretende dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector agroalimentario de Galicia.

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Fundación CESGA).

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Fundación CESGA).
Avenida de Vigo, s/n Campus Sur , 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 569 810 - 696 967 396
981 59 46 16
http://www.cesga.es
entro de cálculo, comunicaciones de altas prestaciones y servicios avanzados de la Comunidad Científica Gallega, sistema académico universitario y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Fundación Galicia Emigración

Fundación Galicia Emigración
Rúa do Vilar, 15, 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 55 44 63
981 55 46 12
http://www.fundaciongaliciaemigracion.com

Fundación Galicia Europa

Fundación Galicia Europa
Rúa dos Feáns 3 C Baixo , 15706 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 541012
981 541013
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia
Praza de Europa 10A 6ºB , 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981-95.70.00
981-95.70.07
http://www.fundacioncalidade.org

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia
Edificio de Usos Múltiples (San Marcos), 15890 - Santiago de Compostela (A Coruña)
881 546 768
981 551 995
http://061.sergas.es
Encárgase de xestionar e coordinar os servizos prehospitalarios nos casos de urxencias e emerxencias sanitarias que acontezan dentro da Comunidade Autónoma.

Instituto Enerxético de Galicia - INEGA

Instituto Enerxético de Galicia - INEGA
Avelino Pousa Antelo, 5, 15703 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 541 500
http://www.inega.es

Instituto Galego da Vivenda e Solo - IGVS

Instituto Galego da Vivenda e Solo - IGVS
Area Central, s/n Polígono de Fontiñas, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 54 19 82 - 902 10 00 54
http://www.igvs.es
Ao Instituto Galego de Vivenda e Solo correspóndelle a dirección da política en materia de patrimonio arquitectónico, habitabilidade e calidade da vivenda e a de creación dos instrumentos que a garantan de acordo coas necesidades de asentamento da poboación.

Instituto Galego de Consumo

Instituto Galego de Consumo
San Caetano, s/n Bloque,5 4º, 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981545544 - 981571198
http://igc.xunta.es

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i (OPIDi)

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i (OPIDi)
A Cabana, s/n, 15590 - Ferrol (A Coruña)
981 33 71 77 - 981 33 71 78
981 33 71 71
http://www.opidi.org
Dirección Xeral de I+D+i - Consellería de Innovación e Industria

OPIDE - Oficina de Programas Internacionais de I+D+i

OPIDE - Oficina de Programas Internacionais de I+D+i
A Cabana s/n, 15590 - Ferrol (A Coruña)
981337111
http://www.opidi.org
organismo da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Consellería de Innovación e Industria

ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA

ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA
Praza de Camilo Díaz Baliño, 7/9 , 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 54 53 82
981 54 49 88
http://augasdegalicia.xunta.es

Real Academia Gallega de Ciencias

Real Academia Gallega de Ciencias
San Roque, 2, 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981 552 235
981 552 197
http://www.ragc.cesga.es/

Rede de Bibliotecas de Galicia

Rede de Bibliotecas de Galicia
Consellería de Cultura e Turismo - Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.rbgalicia.org

Servizo Galego de Igualdade

Servizo Galego de Igualdade
Praza de Europa, 15A - 1º -Polígono de Fontiñas, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
981545366
981545365
http://www.sgi.xunta.es
organismo autónomo adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar