Skip to main content

Novas

  • Portos de Galicia recolleu ao longo dos últimos meses un total de 63.000 quilos de residuos dos fondos mariños de 15 peiraos autonómicos. Estas actuacións enmárcanse na quinta fase do plan de limpeza de dársenas que o ente público desenvolve anualmente nas tres provincias costeiras e que este ano tivo lugar en 5 peiraos de cada unha das 3 zonas administrativas de Portos de Galicia.
  • A Consellería de Sanidade informa que xa se teñen vacinado máis de 548.000 galegas e galegos na campaña "Contaxia a túa enerxía e non a gripe", iniciada o pasado 22 de outubro, e que remata hoxe. Estas cifras amosan un aumento total dunhas 20.000 persoas respecto ao mesmo momento da campaña do ano anterior. Das persoas vacinadas, 386.000 tiñan 65 ou máis anos, unha das poboacións nas que esta vacina está especialmente indicada; o mesmo número de persoas que as vacinadas na campaña de vacinación antigripal do ano pasado.
  • Galicia poderá aplicar desde o 1 de xaneiro as novas rebaixas fiscais previstas para o vindeiro exercicio, xa que hoxe o Diario Oficial de Galicia publica a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2019, así como a Lei de medidas fiscais e administrativas. Galicia foi a primeira comunidade autónoma que aprobou no seu Parlamento os seus Orzamentos para 2019, evitando a aplicación dunha prórroga orzamentaria que si terán que facer o Goberno central e outras comunidades como Cataluña, Andalucía ou País Vasco.
  • A Cidade da Cultura de Galicia continúa a despregar actividades ao redor de Castelao maxistral, a exposición que permite contemplar por vez primeira en Galicia a ‘A derradeira leición do mestre’, lendario cadro visitado xa por máis de 20.000 persoas. Este programa arrancará en 2019 cunha xornada dedicada ao exilio xa que foi nesta circunstancia cando o artista de Rianxo pintou o óleo que artella o relato da mostra. En xaneiro, o Gaiás acollerá un concerto da Real Filharmonía de Galicia cun repertorio centrado nos países que percorreu Castelao, e un encontro con persoas refuxiadas en Galicia.
  • Asaka dá ao prelo Wakaba syuu (2018), que cunha escolma representativa duns 60 poemas traducidos ao xaponés dun total de 137 –e das cinco seccións nas que se divide a obra (Vaguedás, Do íntimo, Varia, Da terra e As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos) na que non faltan pezas emblemáticas como Unha vez tiven un cravo, Negra sombra ou Tecín soia a miña tea– se suma ás traducións á lingua nipoa xa feitas dos Cantares gallegos (2002 e 2005) e dos Contos da miña terra (2013) para completar con esta derradeira entrega a edición bilingüe xaponés-galego da obra de Rosalía de Castro.
  • Queda establecido que a paisaxe cultural da Ribeira Sacra abrangue parte do territorio de 22 concellos das provincias de Lugo e Ourense en dúas zonas diferenciadas: a do BIC; e a de amortecemento. Ademais de incluír unha serie de bens individuais: os que gozan xa da máxima protección -70 Bens de Interese Cultural entre inmobles (58), mobles (3) e manifestacións do patrimonio inmaterial (9)-; 512 bens inmobles catalogados no ámbito da paisaxe cultural da Ribeira Sacra, é dicir, que se sitúan dentro da zona BIC e de amortecemento do ben que se declara polo presente decreto.
  • Esta achega será posta a disposición dos interesados entre o 7 e o 9 de xaneiro, para continuar impulsando a eficiencia enerxética e o uso de renovables en domicilios particulares e edificios; e entre empresas, autónomos e administracións públicas. Esta liña de axudas forma parte da Estratexia de Impulso á Biomasa, posta en marcha en 2014 e coa que se leva apoiado xa a instalacións de 5.250 caldeiras en fogares e empresas, cun investimento, ata o de agora, de 52 millóns de euros.
  • No evento, que se celebra ata o 5 de xaneiro, participan un total de 25 obradoiros pertencentes á marca Artesanía de Galicia, especializados en oficios como a xoiaría, o coiro, a cerámica, o téxtil, a elaboración de calzado e de zocos, a talla en madeira ou a aplicación do oficio tradicional das colareiras aos complementos. A mostra complétase coa participación dun obradoiro especializado no téxtil procedente do Norte de Portugal.
  • Galicia mantense un mes máis como a comunidade autónoma que mellor paga aos seus provedores, ao acadar no mes de outubro un período medio de pago de 14,8 días, fronte aos 35,7 días de media autonómica, segundo os datos oficiais do mes de referencia publicados hoxe polo Ministerio de Facenda. Ao peche do mes de outubro, o período medio de pago de Galicia mantívose 15 días por debaixo do límite que establece a normativa estatal, que é de 30 días. En contraste, a media autonómica situouse en 35,7 días, o que mostra que Galicia aboa os seus pagamentos 21 días antes que o conxunto das comunidades.
  • Galicia é a sexta comunidade autónoma con menos numero de tarxetas sanitarias (TIS) por médico de familia, segundo datos do Barómetro sanitario de Ministerio de Sanidad, Consumo Bienestar Social. Así, fronte ás 1.357 TIS de media en España, os facultativos galegos teñen asignadas unha media de 1.275, preto de 100 tarxetas menos que a media nacional. No referido ao número de médicos de atención primaria, vense experimentando un aumento constante. Mentres que no ano 2008 había en Galicia 2.402 facultativos, a día de hoxe a cifra é de 2.566, o que implica un crecemento de case un 7% máis.