Skip to main content

Novas

  • A Cidade da Cultura de Galicia súmase aos actos polo ‘Día de Castelao’ —que se celebra o 30 de xaneiro, data do seu nacemento— botando a andar ese mesmo día o ciclo Diálogos ao redor de Castelao, un espazo de conversa, análise e reflexión sobre a época, a figura e a obra do intelectual galeguista, que contará coa participación de destacados especialistas en historia, arte, ilustración, política e movementos migratorios. Estas xornadas, de balde con inscrición previa, inxírense dentro do programa de actividades para arroupar e dinamizar a exposición Castelao maxistral, do Museo Centro Gaiás, na que se exhibe por vez primeira en Galicia o icónico lenzo ‘A derradeira leición do mestre’, que xa foi visitada por máis de 25.000 persoas.
  • Galicia remata o 2018 cun excelente resultado empresarial no sector turístico, tal e como reflicte o informe presentado hoxe por Exceltur, Alianza para a excelencia turística, no que fai balance da evolución no pasado exercicio e expón as perspectivas para o 2019. En ambos casos, a Comunidade galega aparece como unha das mellor situadas a nivel nacional. De feito, é a sexta autonomía cun maior crecemento tanto en ventas como en resultados e colócase terceira para o novo ano. En concreto, no que se refire ás ventas, o sector turístico experimentou un aumento do 3%, segundo os datos recollidos pola Enquisa de Clima Turístico Empresarial realizada por Exceltur.
  • O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, cualificou o novo acordo de concertación social do Emprego Público de Galicia de “histórico”, precisando que non só restitúe dereitos, senón que crea outros novos como a funcionarización do persoal laboral ou a instauración da carreira profesional. “Non estamos a falar só de restituír dereitos que se perderon durante a crise, senón de que crear outros que non existían no momento de bonanza económica, como a posibilidade de funcionarizar aos laborais da comunidade e de establecer unha carreira profesional para todos os funcionarios, o que comporta o incremento de retribucións”, aseverou.
  • A porcelana, o papel, o vidro, as lámpadas, as pezas de coiro ou os xoguetes de madeira combinan coa olería, coa cestería tradicional, co téxtil, coas figuras tradicionais feitas con miga de pan a prata ou coas pezas de madeira orientadas á gastronomía, formando todo isto parte da escolma que representa o produto artesán galego este ano en Formex. Formex está considerada unha das feiras profesionais de decoración de referencia do deseño escandinavo e celébrase en dúas edicións anuais, xaneiro e agosto. Trátase dunha oportunidade única para a reunión de axentes, importadores, deseñadores, produtores e compradores de deseño interior e da industria de agasallos.
  • Especialistas en patrimonio cultural e turismo abordarán a finais deste mes a análise da traxectoria da rede de Paradores no I Simposio Internacional ‘ Paradores, turismo e cultura. Rumbo ao centenario’. Esta é unha iniciativa que organiza o grupo de investigación Iacobus da USC en colaboración con Paradores de Turismo de España e que se celebrará entre os días 29 e 31 de xaneiro no Hostal dos Reis Católicos. O programa contempla un total de 26 relatorios de carácter científico organizados arredor de tres bloques temáticos: paradores e o patrimonio cultural; territorio e cultura; e xestión turística.
  • As iniciativas están dirixidas á contratación de perceptores da Risga e de desempregados en xeral para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social. Nos dous casos, o prazo de solicitude rematará o próximo 11 de febreiro. Os apoios dirixidos aos concellos galegos para a contratación de perceptores da Renda de Integración Social de Galicia (Risga) inclúen un orzamento de 7,7 millóns de euros para empregar a 700 persoas en situación ou risco de exclusión social. Como novidade para 2019, a duración dos contratos amplíase de 7 a 9 meses.
  • O tempo de espera media cirúrxica en Galicia é de 61,6 días a decembro de 2018, case cinco días menos que en decembro de 2017, cando se situou en 66,4 días de espera media. Este dato sitúase como a cifra máis baixa de toda a serie histórica de Galicia e en relación ao resto de comunidades, está entre as catro que teñen menos demora do Estado. A atención primaria é o servizo sanitario mellor valorado pola cidadanía en todos os barómetros sanitarios. No último informe do Ministerio de Sanidade, o 88,50% dos usuarios en Galicia consideraron que recibiran unha atención boa ou moi boa en atención primaria
  • O programa Principio está destinado a impulsar a contratación de persoal mozo e cualificado por parte de empresas e organismos de investigación, para abordar actuacións de investigación, desenvolvemento e innovación. O obxectivo é conseguir que os centros tecnolóxicos poidan incorporar talento e novos investigadores ao seu cadro de persoal, mediante a contratación de 110 persoas durante un período mínimo dun ano, para o que se outorgarán axudas de 10.000 euros por contrato. O desenvolvemento de proxectos de I+D permitiu que Galicia fora en 2017 a segunda Comunidade Autónoma de España onde máis creceu o gasto de I+D no eido empresarial.
  • O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe a autorización no Consello da Xunta dun acordo cos sindicatos UGT e CC.OO que cualificou de “histórico” e “moi ambicioso” para a mellora da función pública. A este respecto, Feijóo aseverou que se trata do acordo máis importante acadado no ámbito do emprego público na historia de Galicia. Ábrese así, dixo, unha nova etapa na que o obxectivo será acadar un emprego público de calidade, estable e ben retribuído, que ofreza as mesmas condicións para os profesionais que desempeñen iguais funcións e que recoñeza o esforzo laboral e motive a mellora constante da formación co conseguinte beneficio para a cidadanía.
  • Aprobouse para a súa remisión ao Parlamento a futura Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia para facilitar a recuperación de centros históricos e núcleos rurais e protexer as edificacións históricas. Esta lei se enmarca no obxectivo de priorizar a rehabilitación fronte ás novas construcións. A norma diferencia dous ámbitos de actuación: a rehabilitación edificatoria; e a rexeneración urbana, referida a actuacións que afectan tanto edificios como tecidos urbanos. Así mesmo, o novo documento axilizará a tramitación para a recuperación de centros históricos e núcleos rurais.